Регистър на строителството

Хидрекс ООД, Град София

hydrex

hydrex, hydrex sofia, анкериране и укрепване на свлачища, взривни дейности софия, взривни и укрепителни дейности софия, взривни и укрепителни работи, взривни работи софия, доставка на взривни материали софия, изкопни работи и извозване на разрушена маса, изкопни работи по взривен метод, изпълнение на специализирани взривни работи, курсове за работа с взривни материали софия, препоръчана фирма за взривни работи софия, проектиране и строителство на язовири софия, специализиран транспорт на взривни материали, специализиран транспорт на взривоопасни вещества, специализирани взривни работи софия, строителство на хидротехнически съоръжения, транспортна взривоопасни вещества софия, укрепване на изкопи, укрепване на свлачища, укрепване на тунели, фирма за взривни работи софия, фирма за укрепване на свлачища софия, фирма за укрепителни работи, хидрекс, хидрекс оод, хидрекс оод софия

Хидрекс ООД
Информация

Информация

Хидрекс ООД - взривни и укепителни работи

 

Хидрекс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени решения.

 

Стреми се да отговори на търсенето на българския потребител и максимално да го улесни, предлагайки решения за всеки бизнес, спазвайки принципите в дейността си - лоялност, коректност и взаимно доверие.

 

Учредена през 1989 год. с обхват на дейност:

 

  • Проектиране и изпълнение на специализирани взривни работи - взривяване на сгради и фундаменти, разработване на кариери, изкопни работи по взривен метод за хидротехнически и други съоръжения.

 

  • Проектиране и изпълнение на кариери за камък, глинени кариери и баластриери.

 

  • Специализирана транспортна дейност на взривоопасни вещества  и доставка на взривни материали. Сертифицирана съгласно изискванията на Европейската спогодба за транспорт на опасни товари по пътищата - ADR.

 

  • Проектиране и строителство на язовири, водоснабдителни обекти, водноелектрически централи и хидротехнически съоръжения.

 

  • Укрепване на свлачища и геозащита.

 

  • Упражняване на авторски надзор.

 

  • Укрепване на изкопи, скатове, стени, тунели и други.

 

  • Анкериране и укрепване на свлачища.

 

  • Изкопни работи, натоварване и извозване на разрушена маса.

 

  • Организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали.

 

Дружеството разполага с необходимата механизация и техника, екип от опитни, компетентни и амбициозни специалисти и работни групи, с което осигурява максимално кратки срокове, високо качество и прецизност на изпълняваните дейности.

 

В зависимост от обема СМР и сложността на обектите Хидрекс ООД има сключен рамков договор с български фирми за използването на: сонди, багери, булдозери, хидравлични чукове и друга строителна механизация.

 

Притежава богато портфолио от реализирани обекти, което е показателно за безупречната репутация, изградена с труд и постоянство.

 

Широко стъпила на пазара, Хидрекс ООД се радва на доволни клиенти поради коректността, точността и прецизността в изпълнението на своята работа.


Предлага гъвкави решения, с гарнация за бърза, професионална реакция, съобразена с желанията на потребителите.


Богатият опит трупан през годините и креативните решения са в основата, фирмата да се наложи като лидер в своя бранш.

 

Компанията се представлява от г-н Георги Кераджийски в качеството на Управител.

Контакти

Хотел Бест Уестърн Прима

Град София, Община Столична, Ул. Цар Самуил 5
Телефон: 029632121, 029632112
Факс: 029632121
Интернет сайт: hydrexbg.com

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут