Регистър на строителството

Регистър на строителството

Регистър на строителството

Регистър на строителството

Соф-Трансметал ООД, София

Соф-Трансметал ООД е фирма със седалище град София, бул. Ботевградско шосе 56. Изкупува и търгува с широк спектър метални отпадъци - битови и промишлени. Дейността на фирмата е ориентирана к

Водоснабдяване и канализация Добрич АД

Водоснабдяване и канализация Добрич АД, Добрич

Водоснабдяване и канализация Добрич АД e с основен предмет на дейност - водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадните води. Дружество поддържа, експлоатира и стопанисва вод

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Регистър на строителството

М Джи Комерс ЕООД, Дупница

М Джи Комерс ЕООД е съвременна, пазарно ориентирана компания със седалище и адрес на управление град Дупница, ул. Княз Александър Батенберг №28. Фирмата е един от лидерите на пазара с традици

Добрев и Син - 91 ООД

Добрев и Син - 91 ООД, Пловдив

Добрев и Син - 91 ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Учредена през 199

Чех Пласт ООД

Чех Пласт ООД, Враца

Чех Пласт ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени решения. Учредена през 2000 год., специализирана в облас

Регистър на строителството

Бетонов възел Лъсков, Ябланица

Бетонов възел Лъсков - един от водещите на пазара с дългогодишен опит и традиции в сферата на строителната индустрия. Утвърдил и наложил се посредством високото качество на произвежданите и предлаган