Регистър на строителството

Трейс БГ ЕООД, Град София

железопътното и пътното строителство

железопътното и пътното строителство, изграждане и ремонт на пътища софия, изграждане на метростанции, лицензирана строителна компания софия, метростроителство, поддържка на пътища и градска инфраструктура, поддържка на пътната инфраструктура софия, проектантско инженерингова дейност, пътно строителна компания софия, пътно строителство софия, реконструкция и строителство на пътища, реконструкция на пътища, рехабилитация и реконструкция на пътища, рехабилитация на пътища, строителство на автомагистрали, строителство на пътища софия, строителството на пътна инфраструктура, трейс бг, трейс бг еоод, трейс бг еоод софия, трейс бг софия

Трейс БГ ЕООД
Информация

Информация

Трейс БГ ЕООД е най - голямото дъщерно дружество в структурата на Трейс Груп Холд АД.


Правоприемник на дейността и опита на Трейс - София АД, дружество учредено през 2005 година със седалище град София, ул. Метличина поляна № 15, ет. 2.


Трейс БГ ЕООД е доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения.


Стреми се да отговори на търсенето на българския потребител, предлагайки решения за всеки бизнес, спазвайки принципите в дейността си - лоялност, коректност и взаимно доверие.


Трейс БГ ЕООД е българският лидер в строителството на пътна инфраструктура. Дружеството участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската пътна инфраструктура.


Дружеството е с ясно обособена инженерингова дейност, обхващаща всички етапи на строителния процес.


Участва в изграждането на пътната мрежа и инфраструктурата в страната. Изпълнява обекти от национално и регионално значение, участва в международни проекти.

 

Трейс БГ ЕООД е една от водещите български фирми в областта на метростроителството, железопътното и пътното строителство.


В обхвата на пазарния сектор, който дружеството владее са обекти за рехабилитация, реконструкция и строителство на пътища, автомагистрали, летища, изграждане на метростанции.


Дружеството изгражда водоснабдителни и газоснабдителни системи, участва в националната програма за укрепване на свлачища и в аварийно - възстановителни дейности при природни бедствия.


Трейс БГ ЕООД успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския съюз.


Развива дейността си съобразно изискванията на Международната асоциация на инженерите консултанти - FIDIC, удовлетворявайки строгите изисквания и критерии на международните стандарти.


От 2006 година дружеството е сертифицирана по ISO 9000:2001, а от 2008 година по ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.


Трейс БГ ЕООД е предпочитаният партньор в областта на строителния бизнес за всички онези, които ценят коректността и творческия подход при намирането на най-ефективните индивидуални решения за изпълнението на всеки проект.


Притежава богато портфолио от реализирани строителни обекти, което е показателно за безупречната репутация, изградена с труд и постоянство.


Разполага с екипи от опитни, компетентни и амбициозни строителни специалисти и работни групи, с което осигурява максимално кратки срокове, високо качество и прецизност на изпълняваните строителни дейности.


Дружеството се представлява от инж. Николай Николаев Михайлов в качеството на Управител.

 

Контакти

Трейс БГ ЕООД

Град София, Община Столична, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 71, ет. 10-11
Телефон: 028193600
GSM: 0885335565
Факс: 028193602
Интернет сайт: tracebg.com

Галерия

Трейс БГ ЕООД
Трейс БГ ЕООД
Трейс БГ ЕООД
Трейс БГ ЕООД
Трейс БГ ЕООД
Трейс БГ ЕООД
Трейс БГ ЕООД
Трейс БГ ЕООД
Трейс БГ ЕООД
Трейс БГ ЕООД
Трейс БГ ЕООД

Още Строителни фирми в Град София

Техно - Пласт ООД

Техно - Пласт ООД, София

Техно - Пласт ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара, с традиции в сферата на индустрията, предлагаща качествени решения в полза на предприемачи, дружес

Оикос - БГ ЕООД

Оикос - БГ ЕООД, София

Оикос - БГ EООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решени

Регистър на строителството

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Гимекспорт АД

Гимекспорт АД, София

Гимекспорт АД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Учредена пр

Регистър на строителството

Крам Комплекс Къмпани ЕООД, София

Крам Комплекс Къмпани ЕООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара, с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени решения. Специалзира