Регистър на строителството

Телеконтрол 99 ЕООД, Град София - Дейност

Телеконтрол 99 ЕООД
Дейност

 

 

ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 ЕООД извършва строителен надзор, включващ:

 

 • Законосъобразно започване на стоителните дейности.

 

 • Точност при изготвяне на актовете и протоколите по време на стропителството.

 

 • Изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти.

 

 • Извършва контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството.

 

 • Контрол за опазване на околната среда.

 

 • Проверка и изследване на качеството на използваните строителни материалли и изделия.

 

 • Изпълнение на строително-монтажните дейности, съобразно изискванията.

 

 • Контрол за годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

 

 • Изготвяне на необходимата документация за издаване на разрешение за ползване.

 

 

ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 ЕООД предоставя консултации:

 

 • По проблеми на ЗУТ.

 

 • По проблеми на издаване Разрешение за ползване.

 

 • По правни проблеми на строителството.

 

 

 

Контакти

Телеконтрол 99 ЕООД

Град София, Община Столична, ул. Българска морава 104
Телефон: 029801614
Интернет сайт: telekontrol.com

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут