Регистър на строителството

ТЕЛЕКОНТРОЛ 99, Град София - Дейност

ТЕЛЕКОНТРОЛ 99
Дейност

 

 

ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 ЕООД извършва строителен надзор, включващ:

 

 • Законосъобразно започване на стоителните дейности.

 

 • Точност при изготвяне на актовете и протоколите по време на стропителството.

 

 • Изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти.

 

 • Извършва контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството.

 

 • Контрол за опазване на околната среда.

 

 • Проверка и изследване на качеството на използваните строителни материалли и изделия.

 

 • Изпълнение на строително-монтажните дейности, съобразно изискванията.

 

 • Контрол за годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

 

 • Изготвяне на необходимата документация за издаване на разрешение за ползване.

 

 

ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 ЕООД предоставя консултации:

 

 • По проблеми на ЗУТ.

 

 • По проблеми на издаване Разрешение за ползване.

 

 • По правни проблеми на строителството.

 

 

 

Контакти

Къща Таня

Град София, Община Столична, Ул. Цар Освободител
Телефон: 029801614

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Трейс БГ ЕООД

Трейс БГ ЕООД, София

Трейс БГ ЕООД е най - голямото дъщерно дружество в структурата на Трейс Груп Холд АД. Правоприемник на дейността и опита на Трейс - София АД, дружество учредено през 2005 година със седалище град Соф

Техно - Пласт ООД

Техно - Пласт ООД, София

Техно - Пласт ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара, с традиции в сферата на индустрията, предлагаща качествени решения в полза на предприемачи, дружес

Оикос - БГ ЕООД

Оикос - БГ ЕООД, София

Оикос - БГ EООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решени

Гимекспорт АД

Гимекспорт АД, София

Гимекспорт АД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Учредена пр

Регистър на строителството

Крам Комплекс Къмпани ЕООД, София

Крам Комплекс Къмпани ЕООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара, с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени решения. Специалзира