Регистър на строителството

ТЕЛЕКОНТРОЛ 99, Град София - Дейност

ТЕЛЕКОНТРОЛ 99
Дейност

 

 

ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 ЕООД извършва строителен надзор, включващ:

 

 • Законосъобразно започване на стоителните дейности.

 

 • Точност при изготвяне на актовете и протоколите по време на стропителството.

 

 • Изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти.

 

 • Извършва контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството.

 

 • Контрол за опазване на околната среда.

 

 • Проверка и изследване на качеството на използваните строителни материалли и изделия.

 

 • Изпълнение на строително-монтажните дейности, съобразно изискванията.

 

 • Контрол за годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

 

 • Изготвяне на необходимата документация за издаване на разрешение за ползване.

 

 

ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 ЕООД предоставя консултации:

 

 • По проблеми на ЗУТ.

 

 • По проблеми на издаване Разрешение за ползване.

 

 • По правни проблеми на строителството.

 

 

 

Контакти

Къща Таня

Град София, Община Столична, Ул. Цар Освободител
Телефон: 029801614

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Оикос - БГ ЕООД

Оикос - БГ ЕООД, София

Оикос - БГ EООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решени

Си Енд Ди ЕООД

Си Енд Ди ЕООД, София

Си Енд Ди ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания. Доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в изграждането на Отоплителни и ВиК инсталации. От съдадаването си д

Регистър на строителството

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Пестим Енергия ООД

Пестим Енергия ООД, София

Фирма Пестим Енергия ООД е специализирана в областта на отоплението и по-специално - в областта на лъчистите отоплителни системи. Предлагат се лъчисти /инфрачервени уреди/ с различна дължина

Трейс БГ ЕАД

Трейс БГ ЕАД, София

Трейс БГ ЕАД е най - голямото дъщерно дружество в структурата на Трейс Груп Холд АД. Правоприемник на дейността и опита на Трейс - София АД, дружество учредено през 2005 година със седалище град Софи

Ергодом ООД

Ергодом ООД, София

Ергодом ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Наложила и утвърдила се пос

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД, София

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД е компания с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Утвър