Регистър на строителството

СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД, Град София

СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Информация

СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД

 

Сървей Груп ЕООД е фирма със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на архитектурата и строителството.

 

Динамично развиваща се фирма, която предлага качествени, квалифицирани услуги в областта на проектирането, геодезията, кадастъра и пазарните оценки.

 

Изработва Парцеларни планове на инфраструктурни обекти. Занимава се с геодезически дейности на линейни и свлачищни обекти, кадастрални дейности, площообразуване на сгради, оценка на имоти и провеждане на отчуждителни процедури за държавни нужди.

 

Разполага с млад и амбициозен екип, съставен основно от инженери с магистърска степен по геодезия, с проектантска правоспособност от КИИП, правоспособност от АГКК и КНОБ. Екипа от висококвалифицирани професоналисти, ползват съвремените технологии, усъвършенстват непрекъснато своя професионален опит и познания. Фирмата разполага и със съвременна техника за геодезичеки измервания и канцеларска обработка.

 

Геодезическото оборудване на дружеството се състои от комплекти GPS/GNSS приемници, тотални станции, дигитални и строителни нивелири, с възможност за едновременна работа от осем екипа.

 

Офис оборудването включва лицензирани програми за геодезическа обработка, работни места за създаване на кадастрални и специализирани карти, лицензиран софтуер за работа в cad - среда и dwg формат, както и необходимия брой компютри, принтери, скенери, леки и с висока проходимост автомобили.

 

При изпълнение на поетите ангажименти Сървей Груп се стреми да предлага висококачествени услуги, да бъде лоялен и коректен партньор.

 

Член е на Асоциацията на геодезическите фирми.

 

Контакти

СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД

Град София, Община Столична, няма посочен адрес
Телефон: 028502003

Още Строителни фирми в Община Столична

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД, София

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД е компания с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Утвър

Джи Пи Груп АД

Джи Пи Груп АД, София

Джи Пи Груп АД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Стреми се да отговори на

Рапид ЕООД

Рапид ЕООД, София

Рапид ЕООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Стреми се да отговори на тъ

Оикос - БГ ООД

Оикос - БГ ООД, София

Оикос - БГ ООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решения

Регистър на строителството

Нова Форма БГ ООД, София

Нова Форма БГ ООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършва

Пестим Енергия ООД

Пестим Енергия ООД, София

Фирма Пестим Енергия ООД е специализирана в областта на отоплението и по-специално - в областта на лъчистите отоплителни системи. Предлагат се лъчисти /инфрачервени уреди/ с различна дължина

Регистър на строителството

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е доказано име, едно от водещите на пазара с дългогодишен опит и традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени решения. От съдадаването си до днес се стреми се да