Регистър на строителството

СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД, Град София

СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Информация

СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД

 

Сървей Груп ЕООД е фирма със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на архитектурата и строителството.

 

Динамично развиваща се фирма, която предлага качествени, квалифицирани услуги в областта на проектирането, геодезията, кадастъра и пазарните оценки.

 

Изработва Парцеларни планове на инфраструктурни обекти. Занимава се с геодезически дейности на линейни и свлачищни обекти, кадастрални дейности, площообразуване на сгради, оценка на имоти и провеждане на отчуждителни процедури за държавни нужди.

 

Разполага с млад и амбициозен екип, съставен основно от инженери с магистърска степен по геодезия, с проектантска правоспособност от КИИП, правоспособност от АГКК и КНОБ. Екипа от висококвалифицирани професоналисти, ползват съвремените технологии, усъвършенстват непрекъснато своя професионален опит и познания. Фирмата разполага и със съвременна техника за геодезичеки измервания и канцеларска обработка.

 

Геодезическото оборудване на дружеството се състои от комплекти GPS/GNSS приемници, тотални станции, дигитални и строителни нивелири, с възможност за едновременна работа от осем екипа.

 

Офис оборудването включва лицензирани програми за геодезическа обработка, работни места за създаване на кадастрални и специализирани карти, лицензиран софтуер за работа в cad - среда и dwg формат, както и необходимия брой компютри, принтери, скенери, леки и с висока проходимост автомобили.

 

При изпълнение на поетите ангажименти Сървей Груп се стреми да предлага висококачествени услуги, да бъде лоялен и коректен партньор.

 

Член е на Асоциацията на геодезическите фирми.

 

Контакти

Хотел Русалка

Град София, Община Столична, няма посочен адрес
Телефон: 028502003

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут