Регистър на строителството

Стройконтрол - СП ООД, Град София

Стройконтрол - СП ООД
Информация

Информация

Стройконтрол СП ООД - изпитвания и измерванияСтройконтрол - СП ООД - гр. София е частна независима Изпитателната строителна лаборатория.

 

Стартирайки дейност през 2001 година изпитателната лаборатория непрекъснато се развива и усъвършенства за да предлага на своите клиенти все по-качествени услуги.

 

Разполага с опитен инженерно-технически персонал и висококвалифицирани специалисти, доказали професионалните си качества, изпълнявайки в срок поставените им задачи по осъществяване на лабораторен контрол.

 

Стройконтрол - СП ООД извършва:

 

 • Изпитвания на основните строителни материали влагани при реализация на проекти;

 

 • Полеви изпитвания за окачествяване на изпълнените СМР;

 

 • Проектиране и разработка на рецептурни състави за бетони, варови разтвори и др.

 

Строителната лаборатория разполага с необходимото лабораторно оборудване преминало през необходимият метрологичен контрол, чрез акредитирана лаборатория за калибриране.

 

Стройконтрол - СП ООД оценява конкретната обстановка за обекта и консултираме строителите по следните организационно-технически въпроси, обосновани с лабораторни изпитвания, за следното:

 

 • има ли в зоната на взаимствените изкопи строителни почви и/или други материали, които биха удовлетворили изискванията на техническата документация за повторно използване в обекта;

 

 • лабораторията разполага с база данни за показателите на част от кариерите в България. В случай че няма информация за някоя кариера, е в състояние да извърши необходимите изпитвания за определяне на качествата на материалите добивани в нея, и дали те отговарят на техническите изисквания в документацията на конкретния обект;

 

 • как оптимално да се използват строителните материали в зависимост от необходимостите на конкретната площадка;

 

 • анализира получените резултати от съответните изпитвания и консултира строителите за пропуските им при изпълнение на СМР така, че да не възникват проблеми в гаранционните срокове след предаване на обекта;

 

 • при необходимост от експертизи осигурява съдействие чрез контакти с експерти в различни области на строителния процес;

 

 • информира фирмата изпълнител за оптималния брой лабораторни проби за контрол, така че да бъде защитено изцяло строителството на обекта.

 

Стройконтрол - СП ООД има право да извършва изпитвания и измервания и да издава протоколи с доказателствена сила за:

 

 • Бетонни Смеси;

 

 • Бетон;

 

 • Добавъчни материали за бетон; Скални материали за битумни смеси и настилки; за несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство; за хидротехническо строителство; за ж.п. линии;

 

 • Почви строителни;

 

 • Положени и уплътнени асфалтови смеси.

 

 

Контакти

Стройконтрол - СП ООД

Град София, Община Столична, кв. Филиповци, ул. Хаджи Димитър 10А
GSM: 0888882474, 0885896778
Интернет сайт: stroikontrol.com

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут