Регистър на строителството

Стройконтрол - СП ООД, Град София

Стройконтрол - СП ООД
Информация

Информация

Стройконтрол СП ООД - изпитвания и измерванияСтройконтрол - СП ООД - гр. София е частна независима Изпитателната строителна лаборатория.

 

Стартирайки дейност през 2001 година изпитателната лаборатория непрекъснато се развива и усъвършенства за да предлага на своите клиенти все по-качествени услуги.

 

Разполага с опитен инженерно-технически персонал и висококвалифицирани специалисти, доказали професионалните си качества, изпълнявайки в срок поставените им задачи по осъществяване на лабораторен контрол.

 

Стройконтрол - СП ООД извършва:

 

 • Изпитвания на основните строителни материали влагани при реализация на проекти;

 

 • Полеви изпитвания за окачествяване на изпълнените СМР;

 

 • Проектиране и разработка на рецептурни състави за бетони, варови разтвори и др.

 

Строителната лаборатория разполага с необходимото лабораторно оборудване преминало през необходимият метрологичен контрол, чрез акредитирана лаборатория за калибриране.

 

Стройконтрол - СП ООД оценява конкретната обстановка за обекта и консултираме строителите по следните организационно-технически въпроси, обосновани с лабораторни изпитвания, за следното:

 

 • има ли в зоната на взаимствените изкопи строителни почви и/или други материали, които биха удовлетворили изискванията на техническата документация за повторно използване в обекта;

 

 • лабораторията разполага с база данни за показателите на част от кариерите в България. В случай че няма информация за някоя кариера, е в състояние да извърши необходимите изпитвания за определяне на качествата на материалите добивани в нея, и дали те отговарят на техническите изисквания в документацията на конкретния обект;

 

 • как оптимално да се използват строителните материали в зависимост от необходимостите на конкретната площадка;

 

 • анализира получените резултати от съответните изпитвания и консултира строителите за пропуските им при изпълнение на СМР така, че да не възникват проблеми в гаранционните срокове след предаване на обекта;

 

 • при необходимост от експертизи осигурява съдействие чрез контакти с експерти в различни области на строителния процес;

 

 • информира фирмата изпълнител за оптималния брой лабораторни проби за контрол, така че да бъде защитено изцяло строителството на обекта.

 

Стройконтрол - СП ООД има право да извършва изпитвания и измервания и да издава протоколи с доказателствена сила за:

 

 • Бетонни Смеси;

 

 • Бетон;

 

 • Добавъчни материали за бетон; Скални материали за битумни смеси и настилки; за несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство; за хидротехническо строителство; за ж.п. линии;

 

 • Почви строителни;

 

 • Положени и уплътнени асфалтови смеси.

 

 

Контакти

Стройконтрол - СП ООД

Град София, Община Столична, кв. Филиповци, ул. Хаджи Димитър 10А
GSM: 0888882474, 0885896778
Интернет сайт: stroikontrol.com

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Геокад - 93 ЕООД

Геокад - 93 ЕООД, София

ГЕОКАД - 93 ЕООД е основана през 1993 година със седалище град София, ул. Отец Паисий № 96, вх. 1, ет. 1, офис 1. Основател и управител на фирмата е инж. Златан Златанов. &nbs

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Оикос - БГ ЕООД

Оикос - БГ ЕООД, София

Оикос - БГ EООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решени

Регистър на строителството

Крам Комплекс Къмпани ЕООД, София

Крам Комплекс Къмпани ЕООД е една от водещите на пазара, с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени решения. Специалзирана в областта на строителния бизнес, натру

Ергодом ООД

Ергодом ООД, София

Ергодом ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Наложила и утвърдила се пос