Регистър на строителството

ПЪТСТРОЙ - 92 АД, Град София - Направления

ПЪТСТРОЙ - 92 АД
Направления

ПЪТСТРОЙ - 92 АД

ПЪТСТРОЙ - 92 АД развива дейност в следните направления :


Транспортна инфраструктура

 

  • Строителство, ремонт и поддържане / включи­телно зимно поддържане / на автомагистрали, пътища и пътни съоръжения, градски комуника­ции и инфраструктура

 

  • Железопътно и аеродромно строителство

 

  • Проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност

 

  • Производство и доставка на строителни матери­али - бетони и бетонови изделия, асфалтобетонови смеси и битумна емулсия, бордюри, тротоари, водостоци и канавки.

 

  • Добив на варовици от кариери Ръждавец и Годеч, производство на инертни материали.

 

Околна среда

 

  • Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води, канализационни и водо­снабдителни системи и инфраструктура.

 

  • Изграждане и реконструкция на депа за неопас­ни отпадъци / системи за управление на битови и строителни отпадъци /.

 

Контакти

Тони и Крис

Град София, Община Столична, ул. Оборище 21
Телефон: 029026980

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут