Регистър на строителството

ПЪТСТРОЙ - 92 АД, Град София - Направления

ПЪТСТРОЙ - 92 АД
Направления

ПЪТСТРОЙ - 92 АД

ПЪТСТРОЙ - 92 АД развива дейност в следните направления :


Транспортна инфраструктура

 

  • Строителство, ремонт и поддържане / включи­телно зимно поддържане / на автомагистрали, пътища и пътни съоръжения, градски комуника­ции и инфраструктура

 

  • Железопътно и аеродромно строителство

 

  • Проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност

 

  • Производство и доставка на строителни матери­али - бетони и бетонови изделия, асфалтобетонови смеси и битумна емулсия, бордюри, тротоари, водостоци и канавки.

 

  • Добив на варовици от кариери Ръждавец и Годеч, производство на инертни материали.

 

Околна среда

 

  • Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води, канализационни и водо­снабдителни системи и инфраструктура.

 

  • Изграждане и реконструкция на депа за неопас­ни отпадъци / системи за управление на битови и строителни отпадъци /.

 

Контакти

ПЪТСТРОЙ - 92 АД

Град София, Община Столична, ул. Оборище 21
Телефон: 029026980

Още Строителни фирми в Община Столична

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД, София

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД е компания с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Утвър

Джи Пи Груп АД

Джи Пи Груп АД, София

Джи Пи Груп АД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Стреми се да отговори на

Рапид ЕООД

Рапид ЕООД, София

Рапид ЕООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Стреми се да отговори на тъ

Оикос - БГ ООД

Оикос - БГ ООД, София

Оикос - БГ ООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решения

Регистър на строителството

Нова Форма БГ ООД, София

Нова Форма БГ ООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършва

Пестим Енергия ООД

Пестим Енергия ООД, София

Фирма Пестим Енергия ООД е специализирана в областта на отоплението и по-специално - в областта на лъчистите отоплителни системи. Предлагат се лъчисти /инфрачервени уреди/ с различна дължина

Регистър на строителството

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е доказано име, едно от водещите на пазара с дългогодишен опит и традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени решения. От съдадаването си до днес се стреми се да