Регистър на строителството

ПЪТСТРОЙ - 92 АД, Град София - Направления

ПЪТСТРОЙ - 92 АД
Направления

ПЪТСТРОЙ - 92 АД

ПЪТСТРОЙ - 92 АД развива дейност в следните направления :


Транспортна инфраструктура

 

  • Строителство, ремонт и поддържане / включи­телно зимно поддържане / на автомагистрали, пътища и пътни съоръжения, градски комуника­ции и инфраструктура

 

  • Железопътно и аеродромно строителство

 

  • Проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност

 

  • Производство и доставка на строителни матери­али - бетони и бетонови изделия, асфалтобетонови смеси и битумна емулсия, бордюри, тротоари, водостоци и канавки.

 

  • Добив на варовици от кариери Ръждавец и Годеч, производство на инертни материали.

 

Околна среда

 

  • Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води, канализационни и водо­снабдителни системи и инфраструктура.

 

  • Изграждане и реконструкция на депа за неопас­ни отпадъци / системи за управление на битови и строителни отпадъци /.

 

Контакти

Тони и Крис

Град София, Община Столична, ул. Оборище 21
Телефон: 029026980

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Оикос - БГ ЕООД

Оикос - БГ ЕООД, София

Оикос - БГ EООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решени

Си Енд Ди ЕООД

Си Енд Ди ЕООД, София

Си Енд Ди ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания. Доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в изграждането на Отоплителни и ВиК инсталации. От съдадаването си д

Регистър на строителството

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Пестим Енергия ООД

Пестим Енергия ООД, София

Фирма Пестим Енергия ООД е специализирана в областта на отоплението и по-специално - в областта на лъчистите отоплителни системи. Предлагат се лъчисти /инфрачервени уреди/ с различна дължина

Трейс БГ ЕАД

Трейс БГ ЕАД, София

Трейс БГ ЕАД е най - голямото дъщерно дружество в структурата на Трейс Груп Холд АД. Правоприемник на дейността и опита на Трейс - София АД, дружество учредено през 2005 година със седалище град Софи

Ергодом ООД

Ергодом ООД, София

Ергодом ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Наложила и утвърдила се пос

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД, София

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД е компания с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Утвър