Регистър на строителството

НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА, Град София - Дейност

НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Дейност

НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Независима Строителна Лаборатория Инфраструктура ЕООД извършва :


Изпитване на строителни материали, изделия и конструкции :

 

 • Почви строителни
 • Добавъчни /скални материали / за различни приложения / 
 • Естествени каменни и скални материали
 • Асфалтови смеси
 • Битуми нефтени вискозни, полимермодифицирани
 • Бетонни смеси, бетон, разтвори
 • Строителни изделия
 • Строителни конструкции, положени и уплътнени асфалтови пластове
 • Стоманени продукти и изделия - армировачни стомани и изделия / заварени мрежи, скелети, заварени пръти, вбетонираничасти /, плоски и линейни изделия, механични и заварени съединения, въжета, изделия за огради от тел.


Лабораторията е акредитирана и за вземане на проби от посочените строителни продукти.


В лабораторията са обособени следните сектори :

 

 • Сектор Бетони
 • Сектор Стомани
 • Сектор Геотехника и добавъчни материали
 • Сектор Асфалтобетон и битумни материали

 

Оценяване на съответствието на строителните продукти съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите.


НСЛ Инфраструктура ЕООД е член на Асоциацията на Лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти и член на Съюза на Строителните Лабораторни Специалисти в България.

 

Контакти

Къща Санта Ана

Телефон: 029570504

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут