Регистър на строителството

НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА, Град София

НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Информация

НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Независима Строителна Лаборатория Инфраструктура ЕООД е създадена в Пътинвест инженеринг АД през 2000 година.


НСЛ Инфраструктура ЕООД е регистрирана през 2003 година със седалище град София, бул. Цар Борис III № 257.

 

Лабораторията се занимава с оценяване на съответствието на строителните продукти. извършва изпитвания на строителни материали, изделия и конструкции.

 

Акредитирана е от ИА БСА съгласно БДС ЕN 1SО/IЕС 17025:2006 със Сертификат за Акредитация рег. № 142 ЛИ, валиден до 30.04.2014 година и обхват на дейност в четири сектора - геотехника, бетон, стомана и асфалтобетон.

 

НСЛ Инфраструктура разполага със съвременни лабораторни уреди за провеждане на изпитвания и изследвания в съответствие с методите и изискванията на БДС, БДС ЕN, ААSНТО, АSТМ.

 

В лабораторията работи екип от квалифицирани специалисти, отлични професионалисти с богат професионален опит, техническа компетентност, познание за новите технически постижения в областта на строителството, прилагане на нормативните актове и стандартизационни документи.


Управител на дружеството е инж. Веселина Данова Нинова - Палазова.

 

Контакти

Къща Санта Ана

Телефон: 029570504

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Ергодом ООД

Ергодом ООД, София

Ергодом ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Наложила и утвърдила се пос

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, беспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхващащ

Джи Пи Груп АД

Джи Пи Груп АД, София

Джи Пи Груп АД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Стреми се да отговори на

Оикос - БГ ЕООД

Оикос - БГ ЕООД, София

Оикос - БГ EООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решени

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Трейс БГ ЕООД

Трейс БГ ЕООД, София

Трейс БГ ЕООД е най - голямото дъщерно дружество в структурата на Трейс Груп Холд АД. Правоприемник на дейността и опита на Трейс - София АД, дружество учредено през 2005 година със седалище град Соф

Техно - Пласт ООД

Техно - Пласт ООД, София

Техно - Пласт ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара, с традиции в сферата на индустрията, предлагаща качествени решения в полза на предприемачи, дружес