Регистър на строителството

НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА, Град София

НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Информация

НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Независима Строителна Лаборатория Инфраструктура ЕООД е създадена в Пътинвест инженеринг АД през 2000 година.


НСЛ Инфраструктура ЕООД е регистрирана през 2003 година със седалище град София, бул. Цар Борис III № 257.

 

Лабораторията се занимава с оценяване на съответствието на строителните продукти. извършва изпитвания на строителни материали, изделия и конструкции.

 

Акредитирана е от ИА БСА съгласно БДС ЕN 1SО/IЕС 17025:2006 със Сертификат за Акредитация рег. № 142 ЛИ, валиден до 30.04.2014 година и обхват на дейност в четири сектора - геотехника, бетон, стомана и асфалтобетон.

 

НСЛ Инфраструктура разполага със съвременни лабораторни уреди за провеждане на изпитвания и изследвания в съответствие с методите и изискванията на БДС, БДС ЕN, ААSНТО, АSТМ.

 

В лабораторията работи екип от квалифицирани специалисти, отлични професионалисти с богат професионален опит, техническа компетентност, познание за новите технически постижения в областта на строителството, прилагане на нормативните актове и стандартизационни документи.


Управител на дружеството е инж. Веселина Данова Нинова - Палазова.

 

Контакти

Къща Санта Ана

Телефон: 029570504

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут