Регистър на строителството

МОНТАЖИ ЕАД, Град София - Услуги

МОНТАЖИ ЕАД
Услуги

Услуги

 

Монтажи ЕАД извършва монтажно-инсталационни работи по промишлени и други обекти, включително:
Механомонтажни, електромонтажни, КИП и А работи.

 


Монтажи ЕАД притежава богат опит в монтажа на различни типове вентилационни и климатични системи и линии за производство на кръгли, правоъгълни и спирални въздуховоди и вентилационно оборудване (въздушни решетки, демпфери, навеси и др.);
Заготовката и доставката на широка гама от резервоари, силози, метални конструкции и др.;
Изпитване, настройка и пускане в експлоатация на обекти;
Електро контрол;
Заготвяне и монтаж на тръбопроводи;
Дружеството е специализирано в изграждането на пълна гама от нефто- и газопроводи и свързаните с тях оборудване и съоръжения, както и всякакви други промишлени тръбопроводи;
Производство и монтаж на някои видове стоманени конструкции;
Спомагателни работи и услуги на строителните площадки като плоизолация, студоизолация, огнеупорни зидарии, антикорозионни покрития, грундиране и боядисване,
Участие в изграждането на обекти “до ключ”, включително проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обслужване и поддръжка;
Квалификация и преквалификация на монтажници и заварчици, обучение на персонала и други услуги на клиента;
Неразрушаващ и разрушаващ контрол на монтажни и заваръчни съединения, осъществяван от собствен сертифициран орган за контрол – ЦКЛ.


Монтажи ЕАД може да участва като опитен, квалифициран и мотивиран партньор – изпълнител на монтажните работи, в реализацията на следните видове проекти:

Енергийни обекти – новоизграждане, разширяване, рехабилитация и модернизация на съществуващи мощности.
Промишлени обекти от всякакъв вид и отрасъл – новоизграждане, разширения и модернизации.
Екологични обекти – пречиствателни станции за промишлени води,
пречиствателни станции за битови отпадни води, мощности за преработка на твърди битови отпадъци.
Други обекти, в които е необходим електромонтаж, монтаж на машини,
съоръжения, технологични линии и други подобни.


През годините Монтажи ЕАД взема участие в монтажа, настройката,
изпитанията и пускането в експлоатация на преобладаващата част от
енергийните и промишлените обекти в Република България, както и на
множество обекти в чужбина.

 

 

 

Контакти

МОНТАЖИ ЕАД

Град София, Община Столична, ул.“Лъчезар Станчев“ №9
Телефон: 024390909

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут