Регистър на строителството

МОНТАЖИ ЕАД, Град София - Услуги

МОНТАЖИ ЕАД
Услуги

Услуги

 

Монтажи ЕАД извършва монтажно-инсталационни работи по промишлени и други обекти, включително:
Механомонтажни, електромонтажни, КИП и А работи.

 


Монтажи ЕАД притежава богат опит в монтажа на различни типове вентилационни и климатични системи и линии за производство на кръгли, правоъгълни и спирални въздуховоди и вентилационно оборудване (въздушни решетки, демпфери, навеси и др.);
Заготовката и доставката на широка гама от резервоари, силози, метални конструкции и др.;
Изпитване, настройка и пускане в експлоатация на обекти;
Електро контрол;
Заготвяне и монтаж на тръбопроводи;
Дружеството е специализирано в изграждането на пълна гама от нефто- и газопроводи и свързаните с тях оборудване и съоръжения, както и всякакви други промишлени тръбопроводи;
Производство и монтаж на някои видове стоманени конструкции;
Спомагателни работи и услуги на строителните площадки като плоизолация, студоизолация, огнеупорни зидарии, антикорозионни покрития, грундиране и боядисване,
Участие в изграждането на обекти “до ключ”, включително проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обслужване и поддръжка;
Квалификация и преквалификация на монтажници и заварчици, обучение на персонала и други услуги на клиента;
Неразрушаващ и разрушаващ контрол на монтажни и заваръчни съединения, осъществяван от собствен сертифициран орган за контрол – ЦКЛ.


Монтажи ЕАД може да участва като опитен, квалифициран и мотивиран партньор – изпълнител на монтажните работи, в реализацията на следните видове проекти:

Енергийни обекти – новоизграждане, разширяване, рехабилитация и модернизация на съществуващи мощности.
Промишлени обекти от всякакъв вид и отрасъл – новоизграждане, разширения и модернизации.
Екологични обекти – пречиствателни станции за промишлени води,
пречиствателни станции за битови отпадни води, мощности за преработка на твърди битови отпадъци.
Други обекти, в които е необходим електромонтаж, монтаж на машини,
съоръжения, технологични линии и други подобни.


През годините Монтажи ЕАД взема участие в монтажа, настройката,
изпитанията и пускането в експлоатация на преобладаващата част от
енергийните и промишлените обекти в Република България, както и на
множество обекти в чужбина.

 

 

 

Контакти

МОНТАЖИ ЕАД

Град София, Община Столична, ул.“Лъчезар Станчев“ №9
Телефон: 024390909

Още Строителни фирми в Община Столична

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД, София

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД е компания с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Утвър

Джи Пи Груп АД

Джи Пи Груп АД, София

Джи Пи Груп АД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Стреми се да отговори на

Рапид ЕООД

Рапид ЕООД, София

Рапид ЕООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Стреми се да отговори на тъ

Оикос - БГ ООД

Оикос - БГ ООД, София

Оикос - БГ ООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решения

Регистър на строителството

Нова Форма БГ ООД, София

Нова Форма БГ ООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършва

Пестим Енергия ООД

Пестим Енергия ООД, София

Фирма Пестим Енергия ООД е специализирана в областта на отоплението и по-специално - в областта на лъчистите отоплителни системи. Предлагат се лъчисти /инфрачервени уреди/ с различна дължина

Регистър на строителството

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е доказано име, едно от водещите на пазара с дългогодишен опит и традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени решения. От съдадаването си до днес се стреми се да