Регистър на строителството

КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, Град София

КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
Информация

Кордеел България ЕАД е дъщерната фирма представител за България на белгийската Кордеел Груп. Фирмата е създадена през 2006 година.

 

 

Компанията развива своята дейност, на българския пазар, като изпълнител на индустриални, логистични, търговски и бизнес сгради. Фирмата изгражда още рафинерии и разполага с необходимото "ноу хау" на групата от фирми, представители на Кордеел.

 

Кордеел България предоставя на клиентите си по-добър продукт, отговарящ на европейските стандарт и добри практики в хармония с местните разпоредби и норми. Подходът към клиентите е съобразен с познаването и спецификите на местния пазар.

 


Какво може да предложи Кордеел България ЕАД за вашия бизнес в България: 

 

 

- Дефиниране на проекта


- Анализ на изискванията за изпълнение на обекта


- Предпроектни проучвания и бюджетен анализ на инвестицията


- Проектиране, инженеринг, изготвяне на графици


- Съдействие с архитекти, инженери и отделни доставчици


- Получаване на разрешителни за проектиране и строителство


- Строителство до ключ


- Последващ контрол


- Изпитвания и въвеждане в експлоатация


- Поддръжка на сградите в процес на експлоатация

 


Кордеел България е специализирана в проектиране и изграждането на: 

 

 

1. Промишлени сгради


2. Складови и логистични центрове


3. Търговски сгради


4. Офисни сгради


5. Инфраструктурни обекти - депа за отпадъци, прилежаща инфраструктура

 


Кордеел България ЕАД утвърждава своите позиции на български пазар чрез качествените си услуги и професионално отношение. През последните години фирмата става предпочитан партньор за проектиране и строителство на всички български и чуждестранни инвеститори.
Целта на дружеството евсеки обект да бъде изпълнен качествено и в срок.

 


Кордеел България работи в непрекъснато сътрудничество с Кордеел Белгия, извършва се мониторинг и надзор, посредством които се гарантира спазването и изпълненеието на процедурите за безопасни условия на труд.

 

Кордеел България ЕАД разполага с екип от 230 работници, заети на пълно работно време и персонал от 70 инженерни и административни служители.

 

 

Контакти

КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Град София, Община Столична, ул. Будапеща 92А
Телефон: 024896757

Още Строителни фирми в Община Столична

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД, София

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД е компания с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Утвър

Джи Пи Груп АД

Джи Пи Груп АД, София

Джи Пи Груп АД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Стреми се да отговори на

Рапид ЕООД

Рапид ЕООД, София

Рапид ЕООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Стреми се да отговори на тъ

Оикос - БГ ООД

Оикос - БГ ООД, София

Оикос - БГ ООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решения

Регистър на строителството

Нова Форма БГ ООД, София

Нова Форма БГ ООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършва

Пестим Енергия ООД

Пестим Енергия ООД, София

Фирма Пестим Енергия ООД е специализирана в областта на отоплението и по-специално - в областта на лъчистите отоплителни системи. Предлагат се лъчисти /инфрачервени уреди/ с различна дължина

Регистър на строителството

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е доказано име, едно от водещите на пазара с дългогодишен опит и традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени решения. От съдадаването си до днес се стреми се да