Регистър на строителството

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД, Град София

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД
Информация

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД е основана през 2003 година със седалище град София.

 

Водеща строителна фирма, специализирана в областта на инфраструктурното строителство.


Основни направления в дейността на фирмата са :

 

  • Изграждане на водопроводни мрежи в населени и извън населени места.
  • Изграждане на канализационни мрежи, канализационни колектори и пречиствателни станции.
  • Строителство и поддръжка на пътища и прилежаща инфраструктура.
  • Строителство, ремонт и модернизация на обществени, административни и жилищни сгради.
  • Строителство, реставрация и консервация на инфраструктурни, туристически, археологически обекти и обекти паметници на културата.
  • Специализирани строителни дейности по изграждане и закриване на сметища за неопасни отпадъци.


През 2012 година Каро Трейдинг ООД е носител на Бронзова награда в раздел Големи фирми в годишната класация на КСБ за постигнати добри резултати в изпълнението на строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда.


Каро Трейдинг ООД разполага с екип от високо квалифицирани работници, технически специалисти и мениджъри с богат опит.


Професионализма и натрупания с годините опит позволяват на екипа да реагира бързо, гъвкаво и да намери най - ефективните решения на всяка възникнала трудност по време на изпълнение на обекта.


Притежава модерни машини и съоръжения за изпълнение на възложените дейности.


Осъзнавайки ролята на ресурсите като ключов фактор за постигане на високо качество, ръководството непрестанно инвестира в професионалното развитие на персонала и в обогатяване на машинния парк.

 

През изминалите единадесет години, Каро Трейдинг ООД се утвърди и наложи, като лидер в строителния бранш, търсен и предпочитан , като лоялен и коректен партньор.

 

Контакти

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД

Град София, Община Столична, ж.к. Гоце Делчев, бл. 22, вх. В, ап. 1
Телефон: 029516178

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут