Регистър на строителството

ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД, Град София

ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД
Информация

ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД

 

Заводкомплект ООД е фирма със седалище град София, ул. Плачковица 1.

 

Продължава дейността на бившата държавна проектантска организация Заводпроект, в областта на проучване, проектиране и рекунструкция на обекти от циментовата и керамична промишленост и производители на кариерни материали.

 

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти, с богат професионален опит в инвестиционното проектиране.

 

Заводкомплект ООД предлага инженеринг и проектиране в областта на промишленото строителство.

 

Занимава се с проектиране и инженерингова дейност в областта на промишлеността за строителни материали - циментова, керамична и варова, кариерни материали, нови строителни материали, сухи смеси, складови стопанства и други.

 

Извършва проучване и проектиране на смесителни възли, инсталации за дозиране, складове за насипни и единични товари, ж.п. и автотова­рища, пневмотранспорт, инсталации за сгъстен въздух, мелнични отделения, ел. подстанции, трафопостове, помпени станции, пречиствантелни съоръжения, бетонови възли, автокантари, лаборатории за строителни материали.

 

Заводкомплект ООД извършва проектиране и инженерингова дейност в областта на жилищното строителство.

 

Поддържа много добри отношения и е добре позната сред научните и изследователски институции, както и в УАСГ.

 

Заводкомплект ООД изпълнява различни поръчки за чуждестранни инвеститори, след приватизацията на обекти в България, а също и изпълнение на проекти за обекти в чужбина.

 

Осъществява авторски надзор и технически контрол по време на строителния процес.

 

Контакти

Семеен хотел Бакхус

Град София, Община Столична, ул.Г.Димитров 1 с. 5663 обл.Ловеч община Тр
Телефон: 029622912

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут