Регистър на строителството

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД, Град София - Услуги

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД
Услуги

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД предлага следните услуги :


ПРОЕКТИРАНЕ

 

 • Проекти за електрически инсталации в жилищни сгради
 • Проекти за електрически инсталации в административни и обществени сгради
 • Проекти за електрически инсталации в промишлени сгради
 • Проекти за електрически инсталации в банкови офиси
 • Проекти за външно ел.захранване на сгради (кабели СрН, кабели НН и трафопостове)
 • Проекти за електрически инсталации в помпени и пречиствателни станции и външното им ел.захранване
 • Проекти за улично осветление
 • Проекти за електромерни табла и главни разпределителни табла за договори с Електроразпределителнитe предприятия / ЧЕЗ, ЕВН или Е-ОН/
 • Проекти за реконструкция на електропроводи НН,СрН и ВН
 • Проекти за фотоволтаични централи


КОНСУЛТАЦИИ

 

 • Извършва консултатски услуги свързани с проектиране и изпълнение на електрически инсталации от началото на инвестиционния процес до пълно завършване на обекта.


ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 • Доставка на електро материали, включително електротабла, метални и бетонни комплетни трансформаторни постове
 • Изпълнение на електрически инсталации в жилищни сгради
 • Изпълнение на електрически инсталации в административни и обществени сгради
 • Изпълнение на електрически инсталации в промишлени сгради
 • Изпълнение на електрически инсталации в банкови офиси
 • Изпълнение на фотоволтаични централи
 • Измерване на контур фаза-нула
 • Измерване на микроклимат
 • Измерване на шум
 • Измерване на осветеност на работна повърхност
 • Измерване на заземление

 

Контакти

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД

Град София, Община Столична, ж.к. Дианабад, ул. Апостол Карамитев 7, вх. А, ет. 5, ап. 13
Телефон: 024161890

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Ергодом ООД

Ергодом ООД, София

Ергодом ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Наложила и утвърдила се пос

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, беспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхващащ

Джи Пи Груп АД

Джи Пи Груп АД, София

Джи Пи Груп АД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Стреми се да отговори на

Оикос - БГ ЕООД

Оикос - БГ ЕООД, София

Оикос - БГ EООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решени

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Трейс БГ ЕООД

Трейс БГ ЕООД, София

Трейс БГ ЕООД е най - голямото дъщерно дружество в структурата на Трейс Груп Холд АД. Правоприемник на дейността и опита на Трейс - София АД, дружество учредено през 2005 година със седалище град Соф

Техно - Пласт ООД

Техно - Пласт ООД, София

Техно - Пласт ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара, с традиции в сферата на индустрията, предлагаща качествени решения в полза на предприемачи, дружес