Регистър на строителството

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД, Град София - Услуги

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД
Услуги

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД предлага следните услуги :


ПРОЕКТИРАНЕ

 

 • Проекти за електрически инсталации в жилищни сгради
 • Проекти за електрически инсталации в административни и обществени сгради
 • Проекти за електрически инсталации в промишлени сгради
 • Проекти за електрически инсталации в банкови офиси
 • Проекти за външно ел.захранване на сгради (кабели СрН, кабели НН и трафопостове)
 • Проекти за електрически инсталации в помпени и пречиствателни станции и външното им ел.захранване
 • Проекти за улично осветление
 • Проекти за електромерни табла и главни разпределителни табла за договори с Електроразпределителнитe предприятия / ЧЕЗ, ЕВН или Е-ОН/
 • Проекти за реконструкция на електропроводи НН,СрН и ВН
 • Проекти за фотоволтаични централи


КОНСУЛТАЦИИ

 

 • Извършва консултатски услуги свързани с проектиране и изпълнение на електрически инсталации от началото на инвестиционния процес до пълно завършване на обекта.


ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 • Доставка на електро материали, включително електротабла, метални и бетонни комплетни трансформаторни постове
 • Изпълнение на електрически инсталации в жилищни сгради
 • Изпълнение на електрически инсталации в административни и обществени сгради
 • Изпълнение на електрически инсталации в промишлени сгради
 • Изпълнение на електрически инсталации в банкови офиси
 • Изпълнение на фотоволтаични централи
 • Измерване на контур фаза-нула
 • Измерване на микроклимат
 • Измерване на шум
 • Измерване на осветеност на работна повърхност
 • Измерване на заземление

 

Контакти

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД

Град София, Община Столична, ж.к. Дианабад, ул. Апостол Карамитев 7, вх. А, ет. 5, ап. 13
Телефон: 024161890

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут