Регистър на строителството

ГРАВИТА ЕООД, Град София

ГРАВИТА ЕООД
Информация

ГРАВИТА ЕООД

Гравита ЕООД е фирма със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на строителството и услугите.

 

Занимава се с маркетинг, реклама, архитектура и строителство, бизнес и консултантски услуги.

 

Управител на фирмата е Петър Йорданов Мигаров - архитект. Регистрационен номер - 03835.

 

Архитектурата е техническа наука и изкуство за изграждане на сгради и други строителни конструкции. Архитектурата включва не само проектирането и изграждането на сгради, но и проектиране на населени места и открити пространства - улици, площади, градини, паркове, конструиране на детайли или обзавеждане.

 

Архитектурната дейност изисква отчитането на широк кръг функционални, технически, обществени и естетически фактори и ограничения, които се отразяват в завършения продукт. Тя е свързана с креативното използване и съчетаване на материали, технологии и обеми, както и с организацията на строителния процес, включително срокове за изпълнение и себестойност. Проекта, създаден от архитекта включва чертежи и технически спецификации.

 

За изминалите години Гравита ЕООД е изпълнила значителен брой и широк функционален спектър проекти предимно в района на град София. До момента фирмата има локален териториален обхват на дейността и отлично качество на проектите постигано в оптимални срокове и цени.

 

Фирмата успешно организира цялостния процес на проучване и проектиране, както на градоустройствени, така и на инвестиционни проекти.

 

За времето на своето съществуване Гравита ЕООД се е утвърдилa и наложилa, като една от най - добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

Контакти

Хотел Тамплиер

Град София, Община Столична, м-ст Грамадето, ул. Найден Геров
Телефон: 029433813

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут