Регистър на строителството

ГЕОСФЕРА ЕООД, Град София - Услуги

ГЕОСФЕРА ЕООД
Услуги

Геодезически услуги

 

- Трасиране:

 

 

Трасиране на имотни граници, Изготвяне на трасировъчен карнет на дворищна регулация, Трасиране на сгради, Трасиране на конструктивни елементи на сградата, Трасиране на линейни съоръжения - канали, електро- и водо- проводи и др., Трасиране на пътни съоръжения

 

 

- Геодезическо заснемане:

 

Геодезическо заснемане с цел узаконяване на извършено строителство във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, чл. 116 от ЗУТ, Геодезическо заснемане на имоти за отразяване на изменения в кадастралната карта - кадастъра, Геодезическо заснемане на оси и достигнати нива на строеж

 

 

- Проектиране:

 

 

Вертикална планировка, Изготвяне на трасировъчен карнет, Нивелачни проекти, Геодезични опорни мрежи, Екзекутивни анализи

 


- Кадастър:

 

 

Геодезическо заснемане и внасяне в кадастър с цел узаконяване на извършено строителство във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, чл. 116 от ЗУТ, Геодезическо заснемане и внасяне в кадастър на имоти за отразяване на изменения в кадастралната карта -кадастъра, Подготовка и внасяне в кадастър на документи за имоти - апартаменти, ателиета, магазини, с цел издаване на скица.

 


 прецизни проекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прецизно изработване на проекти за вертикално планиране.

 


- Прецизно изработване на проекти за РГО - работна геодезическа основа.

 


- Прецизно изработване на топографски плаове и карти.

 


- Прецизно изработване на проекти за пътища и инфраструктурни съоръжения.

 


- Прецизно изчисляване на конструкции,в т.ч. мостове - връхни конструкции и долно строителство.

 


- Прецизно трасиране на оси на сгради и съоръжения.

 


- Прецизна геометрична нивелация.

 


- Прецизно изработване на работна геодезическа основа.

 


- Tрансформации за преход от една координатна система в друга.

 


- Инженерни геодезически измервания, пътища, трасиране и др.

 

 

Контакти

Къща Цветина

Град София, Община Столична, ул.Ковашка №26
Телефон: 0877821928

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут