Регистър на строителството

ГЕОСФЕРА ЕООД, Град София - Услуги

ГЕОСФЕРА ЕООД
Услуги

Геодезически услуги

 

- Трасиране:

 

 

Трасиране на имотни граници, Изготвяне на трасировъчен карнет на дворищна регулация, Трасиране на сгради, Трасиране на конструктивни елементи на сградата, Трасиране на линейни съоръжения - канали, електро- и водо- проводи и др., Трасиране на пътни съоръжения

 

 

- Геодезическо заснемане:

 

Геодезическо заснемане с цел узаконяване на извършено строителство във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, чл. 116 от ЗУТ, Геодезическо заснемане на имоти за отразяване на изменения в кадастралната карта - кадастъра, Геодезическо заснемане на оси и достигнати нива на строеж

 

 

- Проектиране:

 

 

Вертикална планировка, Изготвяне на трасировъчен карнет, Нивелачни проекти, Геодезични опорни мрежи, Екзекутивни анализи

 


- Кадастър:

 

 

Геодезическо заснемане и внасяне в кадастър с цел узаконяване на извършено строителство във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, чл. 116 от ЗУТ, Геодезическо заснемане и внасяне в кадастър на имоти за отразяване на изменения в кадастралната карта -кадастъра, Подготовка и внасяне в кадастър на документи за имоти - апартаменти, ателиета, магазини, с цел издаване на скица.

 


 прецизни проекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прецизно изработване на проекти за вертикално планиране.

 


- Прецизно изработване на проекти за РГО - работна геодезическа основа.

 


- Прецизно изработване на топографски плаове и карти.

 


- Прецизно изработване на проекти за пътища и инфраструктурни съоръжения.

 


- Прецизно изчисляване на конструкции,в т.ч. мостове - връхни конструкции и долно строителство.

 


- Прецизно трасиране на оси на сгради и съоръжения.

 


- Прецизна геометрична нивелация.

 


- Прецизно изработване на работна геодезическа основа.

 


- Tрансформации за преход от една координатна система в друга.

 


- Инженерни геодезически измервания, пътища, трасиране и др.

 

 

Контакти

Къща Цветина

Град София, Община Столична, ул.Ковашка №26
Телефон: 0877821928

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД, София

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД е компания с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Утвър

Оикос - БГ ЕООД

Оикос - БГ ЕООД, София

Оикос - БГ EООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решени

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Геокад - 93 ЕООД

Геокад - 93 ЕООД, София

ГЕОКАД - 93 ЕООД е основана през 1993 година със седалище град София, ул. Отец Паисий № 96, вх. 1, ет. 1, офис 1. Основател и управител на фирмата е инж. Златан Златанов. &nbs