Регистър на строителството

ГЕОСФЕРА ЕООД, Град София - Услуги

ГЕОСФЕРА ЕООД
Услуги

Геодезически услуги

 

- Трасиране:

 

 

Трасиране на имотни граници, Изготвяне на трасировъчен карнет на дворищна регулация, Трасиране на сгради, Трасиране на конструктивни елементи на сградата, Трасиране на линейни съоръжения - канали, електро- и водо- проводи и др., Трасиране на пътни съоръжения

 

 

- Геодезическо заснемане:

 

Геодезическо заснемане с цел узаконяване на извършено строителство във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, чл. 116 от ЗУТ, Геодезическо заснемане на имоти за отразяване на изменения в кадастралната карта - кадастъра, Геодезическо заснемане на оси и достигнати нива на строеж

 

 

- Проектиране:

 

 

Вертикална планировка, Изготвяне на трасировъчен карнет, Нивелачни проекти, Геодезични опорни мрежи, Екзекутивни анализи

 


- Кадастър:

 

 

Геодезическо заснемане и внасяне в кадастър с цел узаконяване на извършено строителство във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, чл. 116 от ЗУТ, Геодезическо заснемане и внасяне в кадастър на имоти за отразяване на изменения в кадастралната карта -кадастъра, Подготовка и внасяне в кадастър на документи за имоти - апартаменти, ателиета, магазини, с цел издаване на скица.

 


 прецизни проекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прецизно изработване на проекти за вертикално планиране.

 


- Прецизно изработване на проекти за РГО - работна геодезическа основа.

 


- Прецизно изработване на топографски плаове и карти.

 


- Прецизно изработване на проекти за пътища и инфраструктурни съоръжения.

 


- Прецизно изчисляване на конструкции,в т.ч. мостове - връхни конструкции и долно строителство.

 


- Прецизно трасиране на оси на сгради и съоръжения.

 


- Прецизна геометрична нивелация.

 


- Прецизно изработване на работна геодезическа основа.

 


- Tрансформации за преход от една координатна система в друга.

 


- Инженерни геодезически измервания, пътища, трасиране и др.

 

 

Контакти

ГЕОСФЕРА ЕООД

Град София, Община Столична, ул.Ковашка №26
Телефон: 0877821928

Още Строителни фирми в Община Столична

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД, София

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД е компания с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Утвър

Джи Пи Груп АД

Джи Пи Груп АД, София

Джи Пи Груп АД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Стреми се да отговори на

Рапид ЕООД

Рапид ЕООД, София

Рапид ЕООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Стреми се да отговори на тъ

Оикос - БГ ООД

Оикос - БГ ООД, София

Оикос - БГ ООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решения

Регистър на строителството

Нова Форма БГ ООД, София

Нова Форма БГ ООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършва

Пестим Енергия ООД

Пестим Енергия ООД, София

Фирма Пестим Енергия ООД е специализирана в областта на отоплението и по-специално - в областта на лъчистите отоплителни системи. Предлагат се лъчисти /инфрачервени уреди/ с различна дължина

Регистър на строителството

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е доказано име, едно от водещите на пазара с дългогодишен опит и традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени решения. От съдадаването си до днес се стреми се да