Регистър на строителството

Геокад - 93 ЕООД, Град София - Услуги

Геокад - 93 ЕООД
Услуги

 

 

ГЕОКАД - 93 ЕООД развива дейност, целяща да предложи на българския пазар пълната гама от услуги в областта на геодезията, включваща:

 

 

 • Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти

 

 • Трасиране на имотни граници

 

 • Делби на поземлени имоти

 

 • Трасиране на сгради

 

 • Заснемане на изградени сгради, подземни комуникации и издаване на Удостоверение по чл. 52., ал. 4 от ЗКИР

 

 • Изработване на Подробни устройствени планове / ПЗ, ПР, ПРЗ /

 

 • Изработване на топографски планове

 

 • Изработване на проекти за вертикално планиране

 

 • Изработване на нивелетни проекти

 

 • Заснемане на фасади и изработване на 3-D модел на сгради

 

 • Дигитализиране на картни материали

 

 • Аеротриангулация

 

 • Картиране на терен и ситуация от аерофото снимки

 

 • Изработване на ортофото планове

 

 • Сканиране на аероснимки от различни фотографски носители

 

 • Определяне обема на изкопи и насипи

 

 • Високоточно 3D лазерно сканиране на сгради и съоръжения / 3D Laser scanning /

 

 • Локализиране на подземни проводи.

 

Дълго трупаният опит и проучвания, нуждата на всеки бизнес от подкрепа, дава идеята на ГЕОКАД - 93 ЕООД, да развие нова дейност, а именно предлагане на геодезически инструменти и технологии на разсрочено плащане без оскъпяване.

 

От 2015 год., дружеството става представител на GeoМax ltd, предлагаща пълно портфолио на геодезическата индустрия, от надеждни тотални станции, GPS / GNSS, електронни и лазерни  нивелири, ротационни лазери , софтуер и аксесоари.

 

 

Контакти

Геокад -93 ЕООД

Град София, Община Столична, ул. Отец Паисий 96
Телефон: 028131954, 029313017
Интернет сайт: geocad-93.com

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Ергодом ООД

Ергодом ООД, София

Ергодом ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Наложила и утвърдила се пос

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, беспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхващащ

Джи Пи Груп АД

Джи Пи Груп АД, София

Джи Пи Груп АД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации в качествени строителни решения. Стреми се да отговори на

Оикос - БГ ЕООД

Оикос - БГ ЕООД, София

Оикос - БГ EООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решени

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Трейс БГ ЕООД

Трейс БГ ЕООД, София

Трейс БГ ЕООД е най - голямото дъщерно дружество в структурата на Трейс Груп Холд АД. Правоприемник на дейността и опита на Трейс - София АД, дружество учредено през 2005 година със седалище град Соф

Техно - Пласт ООД

Техно - Пласт ООД, София

Техно - Пласт ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара, с традиции в сферата на индустрията, предлагаща качествени решения в полза на предприемачи, дружес