Регистър на строителството

ГЕЛАК ООД, Град София

ГЕЛАК ООД
Информация

ГЕЛАК ООД


Гелак ООД е основано през 1990 година със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на строителството.

 

Занимава се с широк предмет на дейност.

 

Дружеството е специализирано в изграждането на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура.

 

Има разработена и внедрена система за управление на качеството.

 

Гелак ООД има дълготрайни взаимоотношения с основните възложители на водоснабдителни и канализационни строежи на територията на град София - Столична община и Експлоатационното предприятие Оператора на ВиК системите.

 

Дружеството е включено за изграждане и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на Столицата.  

 

Гелак ООД извършва ремонтна и аварийна дейност по канализационната система и изгражда новите сградни канализационни отклонения в София.

 

Дружеството извършва всички видове строително монтажни работи, както по изпълнение на тръбопроводите и съоръженията, така и по възстановяване или полагане на нови улични настилки.

 

До 2006 година сградостроителната дейност на Гелак ООД е насочена предимно в изграждане на обекти от собствената материално техническа база, а от 2007 година се работи по поръчки от външни възложители.

 

Дружеството има възможности и осъществява пълен инженеринг на строителни обекти.

 

Гелак ООД разполага с екип от високо квалифицирани и компетентни специалисти, с необходимите познания, правоспособност и опит в управленческите и организационните дейности, проектирането и строителството.

 

Изпълнителският персонал има опит в изграждане на тръбопроводи от различни материали, като стомана, дуктиленов чугун, полиетилен висока плътност, полипропилен, бетон и стъклопласти при използването на класически и съвременни технологии на изпълнение.

Контакти

ГЕЛАК ООД

Град София, Община Столична, ул. Люба Величкова 24
Телефон: 029622535

Галерия

Още Строителни фирми в Община Столична

Витез Проспект АД

Витез Проспект АД, София

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхваща

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут