Регистър на строителството

Витез Проспект АД, Град София

безспорен лидер в пътното строителство

безспорен лидер в пътното строителство, бетонов възел баховица, бетонов възел белотинци, витез проспект, витез проспект ад, изграждане на пътната инфраструктура в страната, коректна фирма за добив на инертни материали софия, коректна фирма за добив на строителни материали, коректна фирма за производство на асфалтови смеси, коректна фирма за производство на бетони, коректна фирма за производство на каменно брашно, лидер в добива на инертни материали, лидер в производството на асфалтови смеси, лидер в производството на бетони, лидер в производството на каменно брашно, лицензиран изпълнител на пътно строителство, лицензирана фирма за пътно строителство, поддръжка на пътната инфраструктура в страната, предприемач с опит в пътното строителство, препоръчана строителна компания софия, препоръчана фирма за пътно строителство софия, специализирана фирма за инертни материали софия, строителна компания с богат опит софия, тунелно строителство в страната и чужбина, фирма изпълнител на железопътно строителство, фирма изпълнител на пътно строителство, фирма изпълнител на тунелно строителство, фирма лидер в пътните строежи софия, фирма лидер в пътното строителство, фирма с опит в пътното строителство софия

Витез Проспект АД
Информация

Информация

Витез Проспект АД е строителна компания с богат опит, безспорен лидер в изпълнението на големи обекти свързани с пътната инфраструктура в страната, с ясно обособена инженерингова дейност, обхващаща всички етапи на строителния процес.

 

Обхватът на дейност включва проучване, проектиране и изграждане на съоръжения, концентрирани в областта на пътното, железопътното, мостовото и тунелното строителство в страната и чужбина, както и добив на инертни и строителни материали, производство на бетони, асфалтови смеси и каменно брашно.

 

Благодарения на натрупания повече от 70-годишен опит в значими и сложни проекти, като приемник на Държавно стопанство Пътни строежи, компанията е реализирала редица специфични и общественозначими обекти от национално и регионално значение. Наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа, изпълнявайки всички изисквания съобразно критериите на международните стандарти.

 

Витез Проспект притежава собствени асфалтови бази, два бетонови възела, шест трошачно-сортировъчни инсталации, топкова мелница за производство на минерално брашно (обикновено и активирано), инсталация за битумна емулсия, тежка механизация за извършване на земни, пътни и асфалтови работи и бази за извършване на ремонт и поддържане на механизация, автотранспорт и технологично оборудване.

 

Скалните материали за производство на бетонови и асфалтови смеси се добиват от три кариери, с дадена концесия на дружеството.

 

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и притежава сертификати за производствен контрол, за произвежданите строителни продукти, издадени от съответните нотифицирани органи.

 

Витез Проспект разполага с екипи от опитни, компетентни и амбициозни специалисти и работни групи, с което осигурява максимално кратки срокове, високо качество и прецизност на изпълняваните строителни дейности.

 

Член е на Камара на Строителите в България и Българска Браншова Камара Пътища.

 

Строителната компания притежава богато портфолио от реализирани обекти, което е показателно за безупречната репутация, изградена с труд и постоянство.

 

Дружеството се представлява от г-н Христин Савов в качеството на Управител.

 

Контакти

Витез Проспект АД

Град София, Община Столична, ул. Тинтява 15-17
GSM: 0889622922
Интернет сайт: vitezprospect.eu

Галерия

Витез Проспект АД
Витез Проспект АД
Витез Проспект АД
Витез Проспект АД
Витез Проспект АД
Витез Проспект АД
Витез Проспект АД

Още Строителни фирми в Град София

Нова Форма БГ ЕООД

Нова Форма БГ ЕООД, София

Нова Форма БГ ЕООД е учредена през 2005 год. със седалище и адрес на управление град София, ул. Лайош Кошут 10. Специализирана в областта на строителния бизнес, предлагаща качествени решения. Извършв

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Бараж Груп ЕООД

Бараж Груп ЕООД, София

Бараж Груп ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени решения. Специалзи

Сипер ООД

Сипер ООД, София

Сипер ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на с

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД, София

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД е компания с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Утвър