Регистър на строителството

ХИДРОСИСТЕМ ЕООД, Град Варна

ХИДРОСИСТЕМ ЕООД
Информация

ХИДРОСИСТЕМ ЕООД

ХИДРОСИСТЕМ ЕООД е създадена през 2003 година със седалище град Варна.

 

Обхватът на дейността е свързан с реконструкция на хидротехнически обекти и инженерно подводни работи в областа на енергетиката / ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ /, язовирни, брегоукрепителни съоръжения и реконструкция на сгради в изпълнение на ремонтно довършителни работи.


Хидросистем ЕООД се занимава с проектиране, ремонт и строителство на хидро - технически съоръжения, сервиз на подводни обекти и съоръжения, ремонт и възстановяване на машини, механизми, конструкции, комплексна инженерингова дейност, експертни оценки.

 

Извършва огледи на труднодостъпни места.

 

Изпълнява специализирани подводни ремонтни дейности.


От 2011 година е регистрирана в Камарата на строителите в България в следните категории :

 

  • Трета група - строежи от енергийната инфраструктура.
  • Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
  • Пета група - отделни видове строително монтажни работи съгласно КИД - 2008, сектор строителство.


Фирмата е сертифицирана по системите за качество ISO 9001:2008, системата за управление на здраве и безопасност при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 и система за опазване на околната среда съгласно ISO14001:2004 година.


Хидросистем ЕООД разполага със собствена материално техническа база, оборудвана с всички необходими технически средства.

 

Използва нови технологии в изпълнението на различни видове строително монтажни работи.

 

В процеса на работа фирмата използва качествени материали и изпълнява ремонти на сложно хидротехническо строителство с високо квалифициран екип от специалисти и перфектна организация на работа.

 

ХИДРОСИСТЕМ ЕООД

ХИДРОСИСТЕМ ЕООД е създадена през 2003 година със седалище град Варна.

 

Обхватът на дейността е свързан с реконструкция на хидротехнически обекти и инженерно подводни работи в областа на енергетиката / ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ /, язовирни, брегоукрепителни съоръжения и реконструкция на сгради в изпълнение на ремонтно довършителни работи.


Хидросистем ЕООД се занимава с проектиране, ремонт и строителство на хидро - технически съоръжения, сервиз на подводни обекти и съоръжения, ремонт и възстановяване на машини, механизми, конструкции, комплексна инженерингова дейност, експертни оценки.

 

Извършва огледи на труднодостъпни места.

 

Изпълнява специализирани подводни ремонтни дейности.


От 2011 година е регистрирана в Камарата на строителите в България в следните категории :

 

  • Трета група - строежи от енергийната инфраструктура.
  • Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
  • Пета група - отделни видове строително монтажни работи съгласно КИД - 2008, сектор строителство.


Фирмата е сертифицирана по системите за качество ISO 9001:2008, системата за управление на здраве и безопасност при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 и система за опазване на околната среда съгласно ISO14001:2004 година.


Хидросистем ЕООД разполага със собствена материално техническа база, оборудвана с всички необходими технически средства.

 

Използва нови технологии в изпълнението на различни видове строително монтажни работи.

 

В процеса на работа фирмата използва качествени материали и изпълнява ремонти на сложно хидротехническо строителство с високо квалифициран екип от специалисти и перфектна организация на работа.

 

ХИДРОСИСТЕМ ЕООД

ХИДРОСИСТЕМ ЕООД е създадена през 2003 година със седалище град Варна.

 

Обхватът на дейността е свързан с реконструкция на хидротехнически обекти и инженерно подводни работи в областа на енергетиката / ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ /, язовирни, брегоукрепителни съоръжения и реконструкция на сгради в изпълнение на ремонтно довършителни работи.


Хидросистем ЕООД се занимава с проектиране, ремонт и строителство на хидро - технически съоръжения, сервиз на подводни обекти и съоръжения, ремонт и възстановяване на машини, механизми, конструкции, комплексна инженерингова дейност, експертни оценки.

 

Извършва огледи на труднодостъпни места.

 

Изпълнява специализирани подводни ремонтни дейности.


От 2011 година е регистрирана в Камарата на строителите в България в следните категории :

 

  • Трета група - строежи от енергийната инфраструктура.
  • Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
  • Пета група - отделни видове строително монтажни работи съгласно КИД - 2008, сектор строителство.


Фирмата е сертифицирана по системите за качество ISO 9001:2008, системата за управление на здраве и безопасност при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 и система за опазване на околната среда съгласно ISO14001:2004 година.


Хидросистем ЕООД разполага със собствена материално техническа база, оборудвана с всички необходими технически средства.

 

Използва нови технологии в изпълнението на различни видове строително монтажни работи.

 

В процеса на работа фирмата използва качествени материали и изпълнява ремонти на сложно хидротехническо строителство с високо квалифициран екип от специалисти и перфектна организация на работа.

 

Контакти

ХИДРОСИСТЕМ ЕООД

Град Варна, Община Варна, бул. Христо Ботев 3, партер
Телефон: 052626565

Галерия

Още Строителни фирми в Община Варна

Бул-Марк ООД

Бул-Марк ООД, Варна

Бул - Марк ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с дългогодишен опит в изграждането, ремонта, реконструкцията и модернизацията на електроенергийни обекти на сгради и съоръжения с пром

Ригелс ООД

Ригелс ООД, Варна

Ригелс ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, един от лидер на пазара с традиции в сферата на строителството. Фирмата е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.

Ива 95 ЕООД

Ива 95 ЕООД, Варна

Ива 95 ЕООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, учредена през 1995 год. със седалище и адрес на управление град Варна, ул. Баба Рада №8. Фирмата е един от лидерите на пазара с традиции в сфер

Илекс Инженеринг ЕООД

Илекс Инженеринг ЕООД, Варна

Илекс Инженеринг ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, специалзирана в областта на строителния бизнес, натрупала богат опит, утвърдила и наложила се с име на надежден

Каси Аутомейшън ООД

Каси Аутомейшън ООД, Варна

КАСИ Аутомейшън ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания. Доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за к

Дамян Йорданов ЕООД

Дамян Йорданов ЕООД, Варна

Дамян Йорданов ЕООД е съвременна, пазарно ориентира компания, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа. Фирмата е един от лидер на пазара с традиции в сфе