Регистър на строителството

УСТРА БЕТОН ООД, Град Кърджали - Дейност

УСТРА БЕТОН ООД
Дейност

УСТРА БЕТОН ООД

 

УСТРА БЕТОН ООД произвежда бетонни смеси и строителни разтвори във Варо - бетонов център, който се намира в район Летище, град Кърджали.

 

Той разполага със седем силоза за цимент с обща вместимост седемстотин тона, два силоза за хидратна вар с обща вместимост двеста тона, склад за добавъчни материали, работилница за поддръжка, собствен водоем, автокантар.

 

Общата мощност на ВБЦ е 720 кубични метра бетонови и 120 кубични метра строителни разтвори за една смяна.

 

Добив на речна баластра и производство на плътни добавъчни материали: 

 

УСТРА БЕТОН ООД добива речна баластра от находище, обхващащо участъци от река Върбица, разположени извън селищна територия с обща площ на участъците за изземване около 900 декара. Общото количество речна баластра е около 1 200 000 м3, доказано с направените геоложки проучвания и защитено пред МОСВ с геоложки доклад.

 

Транспортна дейност и услуги със строителна механизация:

 

Дружеството е собственик на различни автомобили, строителни машини и оборудване, с които обслужва строителното производство извършвано от Устра - Холдинг АД и неговите дъщерни дружества.

 

Извършва услуги на фирми и граждани със строителна механизация и механизирани инструменти, автотранспортни услуги със специализирани, бордови и лекотоварни автомобили.

 

Поддръжката на автомобилния парк и строителната механизация се осъществява в базата за ремонт и поддръжка на автотранспорта и тежка строителна механизация която се намира в район Летище, град Кърджали.

 

Базата разполага с четириетажна административна сграда, две ремонтни халета - за автотранспорт и ТМС.

 

Строителна дейност :

 

УСТРА БЕТОН ООД е вписано в централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват :

 

Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

 

Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

 

Контакти

Семеен хотел Чолаков и син

Град Кърджали, Община Кърджали, ул.Катя Ванчева №4А
GSM: 0885104050

Галерия

Още Строителни фирми в Град Кърджали

Джамбазлар 2014 ЕООД

Джамбазлар 2014 ЕООД, Кърджали

Джамбазлар 2014 ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания. Доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени

Регистър на строителството

ТЮРЕС - КОНСУЛТ ЕООД, Кърджали

Тюрес - Консулт ЕООД е фирма със седалище град Кърджали. Рзавива своята дейност в областта на строителството. Занимава се със строителен надзор, геодезични проучвания и инвест

Регистър на строителството

ОДЕМА - БЪЛГАРИЯ OOД, Кърджали

Одема - България ООД е фирма със седалище град Кърджали. Развива своята дейност в различни области : Архитектура и строителство. Бизнес и консултантски услуги. Търговия.&n