Регистър на строителството

ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД, Град Варна - Дейност

ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД
Дейност

ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД

Трансстрой Варна АД изпълнява строежи от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 Закон за устройство на територийте и отделни видове строително монтажни работи. Дружеството има опит и възможност да изпълнява обекти от първа до четвърта група от Централния професионален ргистър на строителя, а именно :

 

Строежи от транспортната инфраструктура :

 

 • Железопътни линии
 • Пристанища и летища за обществено ползване
 • Автомагистрали, пътища и съоръженията към тях
 • Метрополитени и прилежащи съоръжения

 

Строежи от високото строителство и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения :

 

 • Производствени предприятия
 • Недвижими паметници на културата
 • Сгради и съоръжения за обществено обслужване
 • Производствени сгради
 • Жилищни и смесени сгради с високо застрояване
 • Електронни съобщителни мрежи и съоръжения

 

Строежи от енергийната инфраструктура :

 

 • Преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръжения към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването
 • Разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването
 • Елементи от енергийната инфраструктура, съоръжения и инсталации

 

Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда :

 

 • Преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването
 • Съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг
 • Хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, язовири и язовирни стени
 • Строежи, необходими за предпазване и защита на населението и за възстановяване на районите от бедствия и аварии
 • Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци
 • Разпределителни проводи, съоръжения и устройствата към тях в областта на водоснабдяването и канализацията

 

Контакти

Румяна

Телефон: 052680111

Галерия

Още Строителни фирми в Община Варна

Бул-Марк ООД

Бул-Марк ООД, Варна

Бул - Марк ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с дългогодишен опит в изграждането, ремонта, реконструкцията и модернизацията на електроенергийни обекти на сгради и съоръжения с пром

Ригелс ООД

Ригелс ООД, Варна

Ригелс ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, един от лидер на пазара с традиции в сферата на строителството. Фирмата е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.

Ива 95 ЕООД

Ива 95 ЕООД, Варна

Ива 95 ЕООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, учредена през 1995 год. със седалище и адрес на управление град Варна, ул. Баба Рада №8. Фирмата е един от лидерите на пазара с традиции в сфер

Илекс Инженеринг ЕООД

Илекс Инженеринг ЕООД, Варна

Илекс Инженеринг ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, специалзирана в областта на строителния бизнес, натрупала богат опит, утвърдила и наложила се с име на надежден

Каси Аутомейшън ООД

Каси Аутомейшън ООД, Варна

КАСИ Аутомейшън ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания. Доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за к

Дамян Йорданов ЕООД

Дамян Йорданов ЕООД, Варна

Дамян Йорданов ЕООД е съвременна, пазарно ориентира компания, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа. Фирмата е един от лидер на пазара с традиции в сфе