Регистър на строителството

ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД, Град Варна

ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД
Информация

ТРАНССТРОЙ - ВАРНА АД

ТРАНССТРОЙ ВАРНА АД е водеща фирма с над сто години опит в строителството на обекти от различен характер. Съвременна, динамична компания с ясна стратегия за развитие в бъдещето.

 

Предлага на своите клиенти цялостно решение и изпълнение на обекти от пристанищната, железопътната, летищната и енергийна инфраструктура, защита на бреговете от ерозия и абразия. Изпълнява гражданско и промишлено строителство.

 

Към момента дружеството е едно от най - големите български строителни предприятия, което има ефективна маркетингова стратегия и обезпечава изпълнението на крупни обекти с национално и стратегическо значение. 

 

Значителна част от обектите, дело на Трансстрой Варна АД, нямат аналог в страната що се отнася до мащаба, сложността на изпълнение, техническите и архитектурни параметри.

 

Предприятието е водещ изпълнител в България на всички видове морски и речни пристанища, с прилежащите им сгради, кранова механизация, електрозахранване и други инженерни комуникации.

 

Дружеството е изградило корабостроителни и кораборемонтни заводи, сухи докови камери, морски фериботен комплекс, защита на черноморския бряг от абразия, като са построени над сти и шестдесет броя буни, брегозащитни стени, подводни вълноломи, пясъчни плажове и други.


Трансстрой Варна АД изпълнява и редица обекти от железопътното строителство, включващо изграждане и удвояване на железопътни линии и електрификацията им, строеж на пътнически и разпределителни гари, ремонт на железния път и други.


Трансстрой Варна АД притежаваме собствени производствени бази, където са разположени основните производствени мощности, спомагателни производства, гаражи, технически работилници и други.

 

Дружеството разполага и с лицензирана лаборатория, която извършва изпитвания на материали и почви с цел контрол и гарантиране на качеството в строителния процес.


Наличието на висококвалифициран екип от специалисти и внушителен машинен парк, прави компанията лидер в строителството на обекти от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство, опазването на околната среда, транспортната и енергийната инфраструктура, както и обекти на високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

 

Високият професионализъм на инженерно - техническия състав се подържа чрез непрекъсната квалификация и обучение, което позволява осъществяването на мащабни инвестиционни проекти с отлично качество, конкурентни цени и строго съблюдаване на сроковете за изпълнение.

 

ТРАНССТРОЙ ВАРНА АД успешно работи в сътрудничество с други фирми от страната и чужбина. Повече от сто години дружеството залага на компетентност, отговорност и толерантно партньорство.

 

Добрите идеи, професионално изпълнени от висококвалифициран екип от специалисти, изграждат облика ни на съвременна строителна компания.


Дружеството е регистрирано в Камарата на строителите в България за всички категории строителство, като първокласен строител с доказано качество на извършваните строителни работи във всички области.


Традиция, професионализъм, новаторство - това е ТРАНССТРОЙ ВАРНА.

 

Контакти

Румяна

Телефон: 052680111

Галерия

Още Строителни фирми в Община Варна

Бул-Марк ООД

Бул-Марк ООД, Варна

Бул - Марк ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с дългогодишен опит в изграждането, ремонта, реконструкцията и модернизацията на електроенергийни обекти на сгради и съоръжения с пром

Ригелс ООД

Ригелс ООД, Варна

Ригелс ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, един от лидер на пазара с традиции в сферата на строителството. Фирмата е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.

Ива 95 ЕООД

Ива 95 ЕООД, Варна

Ива 95 ЕООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, учредена през 1995 год. със седалище и адрес на управление град Варна, ул. Баба Рада №8. Фирмата е един от лидерите на пазара с традиции в сфер

Илекс Инженеринг ЕООД

Илекс Инженеринг ЕООД, Варна

Илекс Инженеринг ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, специалзирана в областта на строителния бизнес, натрупала богат опит, утвърдила и наложила се с име на надежден

Каси Аутомейшън ООД

Каси Аутомейшън ООД, Варна

КАСИ Аутомейшън ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания. Доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за к

Дамян Йорданов ЕООД

Дамян Йорданов ЕООД, Варна

Дамян Йорданов ЕООД е съвременна, пазарно ориентира компания, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа. Фирмата е един от лидер на пазара с традиции в сфе