Регистър на строителството

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД, Град Ямбол

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД
Информация

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД е основана през 1989 година със седалище град Ямбол, Обходен път Запад № 21.

 

Развива своята дейност в областта на строителството, включващо промишлено и пътно строителство, добив на инертни материали.

 

Занимава се със строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, лесовъдна дейност, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях, научно - изследователска, проектанска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.

 

Извършва всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари в страната и чужбина.

 

От създаването си, фирмата започва дейност по изграждане на пътната мрежа в град Ямбол и региона.

 

Успоредно с това произвежда варови и бетонови разтвори, бетонови и керамични тухли, инертни материали за лично и обществено строителство / чакъл, пясък и други /.


Технострой - инженеринг 99 АД е сертифицирано по :

 

 • ISO 9001:2000 за следните дейности - пътно строителство и поддържане, производство на бетони, асфалтови смеси, добив на инертни материали.
 • ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството.
 • BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд - ЗБУТ.
 • ISO 14001:2004 - Системи за управление на околната среда.


Дружеството е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя, втора група за строежи от първа до четвърта категория на транспортната инфраструктура и четвърта група за строежи от първа до трета категория за благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.


Технострой - инженеринг 99 АД печели приза работодател за 2010 година, наградата е присъдена в категорията за най - успешно реализиран проект финансиран от Европейски социален фонд по Оперативна програма Развитие на човешките ресурсиза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Квалификационни услуги и обучение на заети лица.

 

Благодарение на тази инициатива за период от девет месеца бяха проведени образователни и практически курсове на деветдесет и трима работници и служител за повишаване производителността на труда в пътно - строителната фирма и комплексно се подобри системата за развитие на човешките ресурси.

 

Ръководството на Технострой - инженеринг 99 АД непрекъснато инвестира в обучение на своите кадри, което е особено наложително и печелившо в условията на икономическа и финансова криза, каквито са реалностите в България.

 

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД е основана през 1989 година със седалище град Ямбол, Обходен път Запад № 21.

 

Развива своята дейност в областта на строителството, включващо промишлено и пътно строителство, добив на инертни материали.

 

Занимава се със строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, лесовъдна дейност, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях, научно - изследователска, проектанска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.

 

Извършва всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари в страната и чужбина.

 

От създаването си, фирмата започва дейност по изграждане на пътната мрежа в град Ямбол и региона.

 

Успоредно с това произвежда варови и бетонови разтвори, бетонови и керамични тухли, инертни материали за лично и обществено строителство / чакъл, пясък и други /.


Технострой - инженеринг 99 АД е сертифицирано по :

 

 • ISO 9001:2000 за следните дейности - пътно строителство и поддържане, производство на бетони, асфалтови смеси, добив на инертни материали.
 • ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството.
 • BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд - ЗБУТ.
 • ISO 14001:2004 - Системи за управление на околната среда.


Дружеството е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя, втора група за строежи от първа до четвърта категория на транспортната инфраструктура и четвърта група за строежи от първа до трета категория за благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.


Технострой - инженеринг 99 АД печели приза работодател за 2010 година, наградата е присъдена в категорията за най - успешно реализиран проект финансиран от Европейски социален фонд по Оперативна програма Развитие на човешките ресурсиза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Квалификационни услуги и обучение на заети лица.

 

Благодарение на тази инициатива за период от девет месеца бяха проведени образователни и практически курсове на деветдесет и трима работници и служител за повишаване производителността на труда в пътно - строителната фирма и комплексно се подобри системата за развитие на човешките ресурси.

 

Ръководството на Технострой - инженеринг 99 АД непрекъснато инвестира в обучение на своите кадри, което е особено наложително и печелившо в условията на икономическа и финансова криза, каквито са реалностите в България.

 

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД е основана през 1989 година със седалище град Ямбол, Обходен път Запад № 21.

 

Развива своята дейност в областта на строителството, включващо промишлено и пътно строителство, добив на инертни материали.

 

Занимава се със строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, лесовъдна дейност, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях, научно - изследователска, проектанска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.

 

Извършва всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари в страната и чужбина.

 

От създаването си, фирмата започва дейност по изграждане на пътната мрежа в град Ямбол и региона.

 

Успоредно с това произвежда варови и бетонови разтвори, бетонови и керамични тухли, инертни материали за лично и обществено строителство / чакъл, пясък и други /.


Технострой - инженеринг 99 АД е сертифицирано по :

 

 • ISO 9001:2000 за следните дейности - пътно строителство и поддържане, производство на бетони, асфалтови смеси, добив на инертни материали.
 • ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството.
 • BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд - ЗБУТ.
 • ISO 14001:2004 - Системи за управление на околната среда.


Дружеството е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя, втора група за строежи от първа до четвърта категория на транспортната инфраструктура и четвърта група за строежи от първа до трета категория за благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.


Технострой - инженеринг 99 АД печели приза работодател за 2010 година, наградата е присъдена в категорията за най - успешно реализиран проект финансиран от Европейски социален фонд по Оперативна програма Развитие на човешките ресурсиза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Квалификационни услуги и обучение на заети лица.

 

Благодарение на тази инициатива за период от девет месеца бяха проведени образователни и практически курсове на деветдесет и трима работници и служител за повишаване производителността на труда в пътно - строителната фирма и комплексно се подобри системата за развитие на човешките ресурси.

 

Ръководството на Технострой - инженеринг 99 АД непрекъснато инвестира в обучение на своите кадри, което е особено наложително и печелившо в условията на икономическа и финансова криза, каквито са реалностите в България.

 

Контакти

Къща Света Марина

Телефон: 046661981
GSM: 0885515152
Интернет сайт: www.kashtazagostikrapec.com

Галерия

Още Строителни фирми в Град Ямбол

Регистър на строителството

СПЕКТЪР 93 ООД, Ямбол

СПЕКТЪР 93 ООД е дружество, учредено през 1993 година със седалище град Ямбол, ул. Батак 6. Развива своята дейност в областта на търговията. Извъpшвa тъpгoвия cъc cтoĸи н

Регистър на строителството

АРК - БИЛДИНГ ООД, Ямбол

Арк - Билдинг ООД е частна строителна фирма основана през 2006 година със седалище град Ямбол, която зкупува изцяло създадената през 1989 година строителна фирма Янтар Карапетров ЕТ.

Регистър на строителството

ГЕОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Ямбол

Геострой инженеринг ЕООД е регистрирана през 1992 година със седалище град Ямбол. Основни дейности - топографо - геодезически работи /нивелация, кадастрални планове, трасиране и други/, изв

Още Строителни фирми в Община Ямбол

Регистър на строителството

АКВАТОНИ ЕООД, Ямбол

Акватони ЕООД е създадена през 2003 година със седалище град Ямбол. Фирмата се управлява от Тончо Ненков Тончев. Акватони ЕООД се занимава с изграждане на външни водопроводи, вътрешни водопр

Регистър на строителството

ЗИДАРОВ ИЗОЛ ЕООД, Ямбол

Зидаров Изол ЕООД е фирма със седалище град Ямбол. Развива своята дейност в областта на строителството. Занимава се с топлоизолации и хидроизолации на сгради. В своята работ

Регистър на строителството

СПЕКТЪР 93 ООД, Ямбол

СПЕКТЪР 93 ООД е дружество, учредено през 1993 година със седалище град Ямбол, ул. Батак 6. Развива своята дейност в областта на търговията. Извъpшвa тъpгoвия cъc cтoĸи н

Регистър на строителството

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД, Ямбол

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД е основана през 1989 година със седалище град Ямбол, Обходен път Запад № 21. Развива своята дейност в областта на строителството, включващо промишлено и пътно

Регистър на строителството

АРК - БИЛДИНГ ООД, Ямбол

Арк - Билдинг ООД е частна строителна фирма основана през 2006 година със седалище град Ямбол, която зкупува изцяло създадената през 1989 година строителна фирма Янтар Карапетров ЕТ.

Регистър на строителството

ГЕОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Ямбол

Геострой инженеринг ЕООД е регистрирана през 1992 година със седалище град Ямбол. Основни дейности - топографо - геодезически работи /нивелация, кадастрални планове, трасиране и други/, изв