Регистър на строителството

СТРОЙНАДЗОР ООД, Град Варна - Услуги

СТРОЙНАДЗОР ООД
Услуги

 

СТРОЙНАДЗОР ООД предлага следните услуги:

 

  • Изготвя оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежа.

 

  • Упражнява строителен надзор по време на строителството;

 

  • Извършва обследване на строежите;

 

  • Изготвя технически паспорт на съществуващи и нови строежи;

 

  • Изпълняна прединвестиционни и предпроектни проучвания;

 

  • Координира процеса на проектиране и извършва необходимите съгласувателни процедури със специализираните контролни органи , държавни и общински институции, експлоатационни дружества.

 

  • Предлага правна консултация за прилагане на нормативната база във всички етапи на строителния процес – проектиране, издаване на разрешение за строеж, извършване на строителство, въвеждане на строежа в експлоатация с разрешение/удостоверение за ползване.

 

  • Разработва процедури за прилагане на ЗУТ и нормативната база в строителството.

 

 

Контакти

Хотел Одисей

Град Варна, Община Варна, няма посочен адрес
Телефон: 052633603

Галерия

Още Строителни фирми в Град Варна

Каси Аутомейшън ООД

Каси Аутомейшън ООД, Варна

КАСИ Аутомейшън ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания. Доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за к

Илекс Инженеринг ЕООД

Илекс Инженеринг ЕООД, Варна

Илекс Инженеринг ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, специалзирана в областта на строителния бизнес, натрупала богат опит, утвърдила и наложила се с име на надежден

Дамян Йорданов ЕООД

Дамян Йорданов ЕООД, Варна

Дамян Йорданов ЕООД е съвременна, пазарно ориентира компания, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа. Фирмата е един от лидер на пазара с традиции в сфе

Ригелс ООД

Ригелс ООД, Варна

Ригелс ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, един от лидер на пазара с традиции в сферата на строителството. Фирмата е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.

Регистър на строителството

ГЕОСМАРТ ЕООД, Варна

Фирма „ГЕОСМАРТ" ЕООД е основана през 2007г. със седалище и адрес гр. Варна. Специализирана е в извършването на следните дейности: инженерно-г

Регистър на строителството

ПУЛС ГСА ЕООД, Варна

ПУЛС ГСА ЕООД е със седалище град Варна, ж.к. Бриз, ул. Илия Пенев, бл. 20, ет. 1, ап. 1. Развива своята дейност в областта на строителството. Занимава се с изграждане, дос