Регистър на строителството

СПОНД ЕООД, Град Благоевград - Продукти

СПОНД ЕООД
Продукти

СПОНД ЕООД

СПОНД ЕООД предлага :

 

 • Пожарогасители - правхови, водни, водопенни, с въглероден диоксид
 • Пожарни касети и арматура - за открит монтаж и за вграждане
 • Димоотвеждащи системи, димоотвеждане и димни люкове
 • Приточни отвори / прозрачни, стъкло и плътни /
 • Пожарогасителни инсталации - водни и газови
 • Пожароизвестителни инсталации - конвенционални, интерактивни, безжични
 • Евакуационно осветление - луминисцентно или светодиодни осветители
 • Огнезащитни състави за защита на дървени и метални конструкции
 • Пожароустойчиви врати
 • Лични предпазни средства - средства за дихателна защита, топлозащитни и противохимични облекла, работно облекло за различни среди, ръкавици, обувки, каски и други
 • Указателни знаци и табели по противопожарна и аварийна безопасност и охрана на труда
 • Противопожарни депа
 • Пожарни кранове
 • Евакуационни лампи
 • Хидранти
 • Струйници
 • Мотопомпи

 

Контакти

Къща Стойнов

Телефон: 073884862

Галерия

Още Строителни фирми в Град Благоевград

Регистър на строителството

АЛТЕРНАТИВА-АМ ООД, Благоевград

АЛТЕРНАТИВА - АМ ООД е българско дружество, учредено през 1990 г. със седалище град Благоевград. Развива своята дейност в областта на строителството и архитектурата. Архитектурно - дизайнерск

Регистър на строителството

БЕТОНЗИД ЕООД, Благоевград

Бетонзид ЕООД е фирма, правоприемник на „Пътища и мостове УБ“ ООД, гр. Благоевград. Компанията започва своята дейност през 1998 година. От 12 януари 2010 година името на фирмата с

Регистър на строителството

СТРОЙМАКС ООД, Благоевград

Строймакс ООД е създадена през 2005 година със седалище Благоевград. Развива своята дейност в областта на строителството. Занимава се със строителство, строителни ремонти и реконстру

Още Строителни фирми в Община Благоевград

Регистър на строителството

АЛТЕРНАТИВА-АМ ООД, Благоевград

АЛТЕРНАТИВА - АМ ООД е българско дружество, учредено през 1990 г. със седалище град Благоевград. Развива своята дейност в областта на строителството и архитектурата. Архитектурно - дизайнерск