Регистър на строителството

Симинвест ООД, Град Радомир

изграждане на модерна инфраструктура радомир

изграждане на модерна инфраструктура радомир, изграждане на стоманени предпазни парапети, изработка и монтаж на велостойки радомир, конструкции за фотоволтаични електроцентрали, монтаж на мрежи срещу снегонавяване радомир, монтаж на пана срещу заслепяване радомир, монтаж на пътна сигнализация и знаци радомир, монтаж на стоманени предпазни огради за пътища, монтаж на стоманени предпазни огради радомир, набиване на стоманени колчета радомир, набиване на стоманени профили радомир, препоръчана фирма за пътното строителство радомир, пътна инфраструктура радомир, пътното строителство радомир, симинвест, симинвест оод, симинвест оод радомир, стоманени конструкции по задание на възложител, стоманени предпазни огради за пътища, стоманени предпазни парапети радомир, фирма за пътното строителство радомир

Симинвест ООД
Информация

Информация

Симинвест ООД е доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения насочени не само към българския, така също и към външните пазари.

 

Учредена през 1997 год. със седалище и адрес на управление град Радомир, ул. Иван Вазов № 36. Успява да оптимизира професионалния опит на мениджмънта и квалификацията на своите служители, заемайки лидерска позиция в строителния сектор в региона.


Симинвест ООД е един от лидер на пазара с традиции в сферата на пътното строителство. Специализирана в доставка и монтаж на стоманени предпазни огради, съгласно EN 1317. Допринася за изграждането на модерна инфраструктура, като спазва всички изисквания на европейските стандарти и осигуряване на пътната безопасност.

 

Фирмата е пионер при прилагането на метода набиване на стоманени колчета чрез високоударна набивна машина при монтажа на стоманена предпазна ограда. В партньорство с други три български фирми има успешно преминал краш - тест, съгласно EN 1317 - СПО 97.


Симинвест ООД е редовен член на Българска Браншова Асоциация Пътна безопасност.

 

Има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството и система за производствен контрол, съгласно изискванията, както на EN 1317 така и на EN 1090, EN 3834.

 

Фирмата е преминала процедура по оценка на съответствието за произвежданите елементи за стоманени конструкции: метални конструкции за фотоволтаични електроцентрали, елементи за стоманени предпазни огради, метални конструкции за допълнителни съоръжения (парапети, противошумови огради, стълбове за пътни знаци).

 

При изграждането на соларни паркове строителната компания използва набиването на стоманени профили чрез високоударна набивна машина, което допринася за бързо и качествено изпълнение.

 

Строителната компания има реализирани голям обем строително-монтажна дейност в чужбина, свързана с монтаж на мантинели (СПО) и соларни паркове - Румъния, Гърция, Турция, Унгария, Македония и др.

 

Симинвест ООД разполага със солиден автопарк и лиценз за международен превоз на товари, със собствена складова база с открити и закрити складови площадки, производствена база в град Радомир, оборудвана със съвременни машини и съоръжения.

 

Наличието на верижни набивни машини с височина на набиване до 4300 мм, позволява монтаж на голям диапазон конструкции, включително при пресечен терен.

 

Друго направление в дейността на фирмата е монтаж на мрежа за автомагистрали, предпазен парапет, шумозаглушителни системи, противозаслепителни системи, пътни знаци и табели, скоростоограничители и други пътни принадлежности.


Симинвест ООД разполага със собствени ресурси, работни групи и строителна механизация, с което осигурява максимално кратки срокове, високо качество и прецизност на изпълняваните дейности.


Непрекъснато разширява спектъра на предлаганите дейности и услуги. Симинвест ООД е първият и единствен вносител на революционен продукт - мрежи против снегонавяване.


Притежава всички необходими регистрации, удостоверения и лицензионни документи за професионално и качествено осъществяване на дейността си в условията на лоялна конкуренция и на съвременно Европейско ниво.


Широко стъпила на пазара, Симинвест ООД се радва на доволни клиенти поради коректността, точността и прецизността в изпълнението на своята работа.


Налагайки нови стандарти на работа в строителната индустрия, богатият опит трупан през годините и креативните решения са в основата, фирмата да се наложи като лидер в строителния бранш.

 

Компанията се представлява от г-н Симчо Захаринов в качеството на Управител.

Контакти

Симинвест ООД

Град Радомир, Община Радомир, ул. Иван Вазов 36
Телефон: 077782029
GSM: 0886670216
Факс: 077782529
Интернет сайт: www.siminvest-bg.com

Галерия

Симинвест ООД
Симинвест ООД
Симинвест ООД
Симинвест ООД
Симинвест ООД
Симинвест ООД
Симинвест ООД
Симинвест ООД
Симинвест ООД
Симинвест ООД

Още Строителни фирми в Община Радомир