Регистър на строителството

РУЕН ХОЛДИНГ АД, Град Кюстендил

РУЕН ХОЛДИНГ АД
Информация

СТРОИТЕЛСТВО НА ВЕЦ - РУЕН ХОЛДИНГ АД

Руен Холдинг АД е правоприемник на Приватизационен фонд Руен АД със седалище град Кюстендил. Утвърдено дружество с четиринадесетгодишна история, което развива успешна търговска дейност в много направления.

 

През 2008 година дружеството печели награда на Камарата на строителите в България за постигнати резултати в изпълнението на строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

 

Дружеството извършва различни дейности включващи строителство на малки водноелектрически централи, водоснабдяване и канализации, пречиствателни станции за отпадни и за питейни води, микроязовири и хидросъоръжения, строителство на пътища и пътни съоръжения, рекултивация на нарушени терени. Строителство и саниране на сгради.

 

Изгражда депа за твърди, битови и опасни отпадъци. Строителство и очистване на шламо и хвостохранилища. Изгражда съоръжения за защита на населението. Възстановяване на райони засегнати от бедствия и аварии.

 

Извършва изкопи и транспорт на земни маси и трошено каменни фракции. Транспортни и други услуги с тежка механизация. 

 

Еко Одит на промишлени, граждански и общински сгради. Ликвидационни услуги.

 

Руен Холдинг АД разполага с необходимата тежка механизация, транспортни средства и сервизна база за изпълнение на обекти  възлагани със Закона за Обществените Поръчки.

 

Има собствена сервизна база с площ 14 751 квадратни метра, която се намира на шест километра от град Кюстендил в посока град Дупница. Разполага със собствен мобилен бетонов възел.

 

В дружеството работи екип от висококвалифицирани специалисти с необходимия опит и квалификация за извършване на различните дейности и геодезична група от специалисти с богат трудов опит и дълъг трудов стаж, оборудвана с прецизна измервателна техника. 

     

Контакти

РУЕН ХОЛДИНГ АД

Град Кюстендил, Община Кюстендил, ул. Оборище № 5
Телефон: 078550989

Галерия

Още Строителни фирми в Община Кюстендил

Регистър на строителството

КОМФОРТ КЛИМА БГ ЕООД, Кюстендил

КОМФОРТ КЛИМА БГ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление град Кюстендил, ул. Людмил Янков 12. Предметът на дейност на фирмата е продажба, монтаж и поддръжка на климатици,

Регистър на строителството

АЛЕКС БИЛД ЕООД, Кюстендил

Алекс Билд ЕООД е фирма със седалище град Кюстендил. Развива своята дейност в областта на строителството. Занимава се с жилищно и монолитно строителство. Извършва цялостно строителст

Регистър на строителството

РУЕН ХОЛДИНГ АД, Кюстендил

Руен Холдинг АД е правоприемник на Приватизационен фонд Руен АД със седалище град Кюстендил. Утвърдено дружество с четиринадесетгодишна история, което развива успешна търговска дейност в много направл

Регистър на строителството

АЛИМПЕКС EООД, Враца

Алимпекс EООД е основана през 2007 година със седалище град Враца. Дъщерна фирма на Алумин Импекс ООД изземваща изцяло дейността й - включително машини, съоръжения и производствена база с 120