Регистър на строителството

ПЪТСТРОЙ - ГАБРОВО АД, Град Габрово

ПЪТСТРОЙ - ГАБРОВО АД
Информация

ПЪТСТРОЙ - ГАБРОВО АД

ПЪТСТРОЙ - ГАБРОВО АД е регистрирано през 1998 година в град Габрово, правоприемник на държавното Пътстройинженеринг ЕООД, специализирано в строително - ремонтна дейност в областта на пътното строителство.

 

Пътстрой - Габрово АД е специализирано в производство на строителни и инертни кариерни материали, строеж и поддържане на пътища, производство на асфалтови смеси и полагане на пътни асфалтови настилки, включително пътно - ремонтни работи, пътни съоръжения /мостове, водостоци, подпорни стени и други/ улични и паркови благоустроявания и други, свързани със съоръженията за колесен и пешеходен транспорт, производство на бетонови разтвори и замазки.

 

Продукцията си реализира предимно на регионалния пазар, в съседни региони а през последните години се стреми да разширява дейността си в национален мащаб.

 

Ръководството на дружеството насочва усилията си за работа в редица обекти по програмата за рехабилитация на транзитни пътища в Република България съвместно със сродни фирми от страната и чужбина.

 

Основни клиенти са предимно Държавата - чрез възлагане на обществени поръчки от Агенция Пътна инфраструктура, Общините, структурите на ВиК, газови дружества и други частни инвеститори.


Дружеството разполага с :

 

 • Кариера за добив на ломен камък , който е основна суровина за производството на фракционен материал, използван при производството на асфалтови и бетонови смеси.
 • Две производствени инсталации за инертни материали за около 250 000 м3 годишно
 • Асфалтосмесител Телтомат 5 за асфалтови смеси с мощност 80 тона на час
 • Бетонов възел за производство на бетон с капацитет 40 м3 на час
 • Акредитирана лаборатория за изпитване в съответствие с разработена и внедрена система за управление , съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 с БСА с регистрация № 176 ЛИ.


Производствената номенклатура на Дружеството обхваща :

 

 • Ново пътно строителство
 • Пътно - ремонтна дейност
 • Добив на инертни материали
 • Производство на асфалтови и бетонови смеси и замазки
 • Услуги със строителна механизация и транспорт
 • Лабораторни услуги

 

Пътстрой - Габрово АД работи основно с местни суровини - главно добивани със свои инсталации строителни и инертни материали, асфалтови смеси и бетонови разтвори и замазки. Поради това може да се счита, че дружеството има добро материално обезпечение и суровинно снабдяване.

 

Производствените мощности на Пътстрой - Габрово АД са значителни. Производството се контролира от акредитирана лаборатория за изпитване с разработена и внедрена система за управление на качеството и вътрешен контрол.

 

Цялостното състояние на дружеството като съвкупност от технически, производствен и управленски опит доказват, че Пътстрой - Габрово АД е надежден изпълнител и партньор в областта на пътното строителство.

 

Контакти

Семеен хотел Ламбови

Град Габрово, Община Габрово, ул. Рила 10
Телефон: 066806076

Галерия

Още Строителни фирми в Град Габрово

Регистър на строителството

ЕЛИТ ООД, Габрово

ЕЛИТ ООД е фирма със седалище град Габрово, ул. Априловска № 13. Занимава се с производство и монтаж на метални конструкции за промишлени сгради и халета. Строителна Фирма ЕЛИТ ООД

Регистър на строителството

ПБЗ - КОНСУЛТИНГ ЕООД, Габрово

ПБЗ - Консултинг e фирма със седалище град Габрово, ул. Брянска 56. Занимава се с автоматизация на сгради и индустриални обекти, проектиране и изработка на eлектрически инсталации и табла и т

Още Строителни фирми в Община Габрово

Регистър на строителството

БИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Габрово

Бис Инженеринг ЕООД е фирма със седалище град Габрово. Развива своята дейност в областта на услугите. Занимава се с диставка на метали и производство на изделия от тях - метални изде

Регистър на строителството

ЕЛИТ ООД, Габрово

ЕЛИТ ООД е фирма със седалище град Габрово, ул. Априловска № 13. Занимава се с производство и монтаж на метални конструкции за промишлени сгради и халета. Строителна Фирма ЕЛИТ ООД

Регистър на строителството

ПЪТСТРОЙ - ГАБРОВО АД, Габрово

ПЪТСТРОЙ - ГАБРОВО АД е регистрирано през 1998 година в град Габрово, правоприемник на държавното Пътстройинженеринг ЕООД, специализирано в строително - ремонтна дейност в областта на пътното строит

Регистър на строителството

ПБЗ - КОНСУЛТИНГ ЕООД, Габрово

ПБЗ - Консултинг e фирма със седалище град Габрово, ул. Брянска 56. Занимава се с автоматизация на сгради и индустриални обекти, проектиране и изработка на eлектрически инсталации и табла и т