Регистър на строителството

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД, Град Разград

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Информация

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД е основано през 1993 година със седалище град Разград, бул. Княз Борис № 120.

 

Специализирано в строителство, ремонт, зимно поддържане на пътища и улици, производство на асфалтови смеси, каменно брашно, бетон и бетонови изделия. Извършва услуги със строителна механизация и автотранспорт.

 

От 1999 година е 100% частна собственост след приватизация на фирмата.


Пътно строителство АД разполага с екип от квалифицирани служители и работници, отлични професионалисти с богат опит.


Дружеството притежава Асфалтова база в Разград, където са инсталирани асфалтосмесител SIM CB 100P, мелница за каменно брашно CIMA и бетонов възел.

 

Произвежда бетонови изделия - бетонови бордюри, пътни ивици, тротоарни плочки, италиански улеи, елементи за облицовани пътни окопи, плочи за облицовка на пътни окопи, бетонови тухли и други декоративни изделия.

 

От 2005 година по договор за концесия на Кариера Кубрат, дружеството произвежда и трошен камък.


Пътно строителство АД е изпълнител на обекти финансирани от Европейската банка и по програмите ФАР, ИСПА и САПАРД.

 

Основни клиенти на фирмата са Национална агенция Пътна инфраструктура и Общините в Разградска област.


От 2003 година във фирмата има сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001-2001. Дружеството е в процес на сертифициране на интегрирана система за управление по БДС EN ISO 9001-2001, БДС EN ISO 14001-2004 и OHSAS 18001:2007.


Пътно строителство АД е член на Камарата на строителите на България. През 2009 година е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група - строежи от II до V категория, втора група - строежи от I до IV категория, четвърта група - строежи от II и III категория и пета група.


Пътно строителство АД се стреми да модернизира своето производство посредством закупуването на съвременна пътностроителна техника, използване на екологично чисти технологии и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и слижителите на фирмата.

 

Контакти

Къща Недева

Град Разград, Община Разград, ул. Резвая 12
Телефон: 084661332

Галерия

Още Строителни фирми в Град Разград

Регистър на строителството

КАНТ-РАЗГРАД ЕООД, Разград

Кант-Разград ЕООД е фирма, намираща се в град Разград. Дейността си компанията развива в областта на дърводелските услуги. Поръчките се изпълняват винаги в срок и с висок професионал

Регистър на строителството

КАРИМЕКС ЕООД, Разград

Фирма Каримекс ЕООД е създадена през 1997 година със седалище град Разград. Развива своята дейност в областта на строителството. Фирмата се занимава със строително - монтажни дейности.  

Още Строителни фирми в Община Разград

Регистър на строителството

ПЕТСТРОЙ ЕООД, Разград

Петстрой ЕООД е фирма със седалище Разград, ул. Братя Миладинови 5, ап. 4. Развива своята дейност в областта на строителството. Извършва строителство на офис и жилищни сгради и хидро

Регистър на строителството

КАНТ-РАЗГРАД ЕООД, Разград

Кант-Разград ЕООД е фирма, намираща се в град Разград. Дейността си компанията развива в областта на дърводелските услуги. Поръчките се изпълняват винаги в срок и с висок професионал

Регистър на строителството

КАРИМЕКС ЕООД, Разград

Фирма Каримекс ЕООД е създадена през 1997 година със седалище град Разград. Развива своята дейност в областта на строителството. Фирмата се занимава със строително - монтажни дейности.