Регистър на строителството

ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД, Град Стара Загора - Високо строителство

ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД
Високо строителство

ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД

Строителна Компания ЕС БИ ЕС е акционерно дружество, създадено през 1996 година със седалище град Стара Загора.

 

Развива своята дейност в областта на строителството.

 

Занимава се с проучване, проектиране и изграждане на комплексни обекти, ремонтна и инженерингова дейност, производство и търговия със строителни материали.

 

Високият образователен ценз и квалификацията са ключовите фактори за постигнатите добри производствени и финансови резултати.

 

Дружеството разполага с достатъчен брой висококвалифицирани специалисти, с които може да изпълни всякакъв вид строително - монтажни работи с различна степен на сложност.

 

Обектите, които Строителна Компания ЕС БИ ЕС АД изпълнява са при стриктно спазване на съответните стандарти, техническите изисквания към влаганите материали и изделия, и с качество, гарантиращо експлоатационната пригодност, сигурността и безопасното ползване на строежите.

 

Притежава много добър набор от машини, инструменти и оборудване, с които е в състояние да създаде оптимална организация за изпълнение на поръчки с голям обем, кратки срокове и високо качество.

 

Дружеството разполага със собствена складова база, база за производство на бетонови изделия - бордюри, тротоарни плочи, плочи за облицовка на пътни окопи, паркингови елементи, италиански улеи, бетонов център Елба с капацитет 48 м3/час, миксери и бетонпомпа.


ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД

Строителна Компания ЕС БИ ЕС е акционерно дружество, създадено през 1996 година със седалище град Стара Загора.

 

Развива своята дейност в областта на строителството.

 

Занимава се с проучване, проектиране и изграждане на комплексни обекти, ремонтна и инженерингова дейност, производство и търговия със строителни материали.

 

Високият образователен ценз и квалификацията са ключовите фактори за постигнатите добри производствени и финансови резултати.

 

Дружеството разполага с достатъчен брой висококвалифицирани специалисти, с които може да изпълни всякакъв вид строително - монтажни работи с различна степен на сложност.

 

Обектите, които Строителна Компания ЕС БИ ЕС АД изпълнява са при стриктно спазване на съответните стандарти, техническите изисквания към влаганите материали и изделия, и с качество, гарантиращо експлоатационната пригодност, сигурността и безопасното ползване на строежите.

 

Притежава много добър набор от машини, инструменти и оборудване, с които е в състояние да създаде оптимална организация за изпълнение на поръчки с голям обем, кратки срокове и високо качество.

 

Дружеството разполага със собствена складова база, база за производство на бетонови изделия - бордюри, тротоарни плочи, плочи за облицовка на пътни окопи, паркингови елементи, италиански улеи, бетонов център Елба с капацитет 48 м3/час, миксери и бетонпомпа.


Контакти

Къща Петрови

Телефон: 042613511

Галерия

Още Строителни фирми в Община Стара Загора

Регистър на строителството

АРСИС 68 ЕООД, Богомилово

Арсис 68 ЕООД е фирма, занимаваща се с професионално изграждане на сондажи за вода. Компанията е една от първите фирми в бранша, работеща за кариери и частни лица. Арсис 68 ЕООД разп