Регистър на строителството

ПРАВЕЦГАЗ 1 АД, Град Правец

ПРАВЕЦГАЗ 1 АД
Информация

ПРАВЕЦГАЗ 1 АД

Газоразпределително дружество Правецгаз 1 АД е създадено през 2005 година със седалище град Правец.

 

Занимава се с инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителни обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на Община Правец и продажба на природен газ.

 

Основни акционери в дружеството са Община Правец и Топлик ООД  град София.

 

През 2006 година дружеството е лицензирано да извършва дейност за разпределение на природен газ и обществено снабдяване с природен газ на територията на Община Правец, издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

 

Лицензиите са издадени за срок от петнадесет години с възможност за удължаване на тяхното действие.

 

Дружеството извършва газоснабдяване на територията на Община Правец, като доставя и продава природен газ на крайните потребители.

 

Правецгаз 1 АД се стреми да обслужва ефективно и качествено своите потребителите, както по отношение на доставките на природен газ, така и по произтичащите от това основни задължения - услуги и консултации.

 

В офиса на дружеството на ул.Възраждане 1 се обслужват както клиентите, така и потенциални потребители. В него те могат да се запознаят с процедурите по включването им към газоразпределителната мрежа, условията за доставка на природен газ, различни газови уреди за бита, консултации и информация за използването на природен газ.

Контакти

ПРАВЕЦГАЗ 1 АД

Град Правец, Община Правец, ул. Възраждане № 1
Телефон: 071333052

Галерия

Още Строителни фирми в Община Правец

Регистър на строителството

ПРАВЕЦГАЗ 1 АД, Правец

Газоразпределително дружество Правецгаз 1 АД е създадено през 2005 година със седалище град Правец. Занимава се с инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределите