Регистър на строителството

МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД, Град Дупница - Основни направления на дейност

МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД
Основни направления на дейност

- Пътно строителство – тук се включват всички видове пътни, железопътни и инфраструктурни съоръжения от републиканската пътна мрежа и инфраструктурата на населените места/пътища, магистрали, летища и други.

 

- Рехабилитация на пътища и асфалтополагане

 

- Поддържане на пътища и пътни съоръжения, вкл. при зимни условия

 

- Обекти, свързани с подобряване на вертикалната планировка на урбанизираните територии, като изграждане на паркове и паркинги

 

Политиката на Мегаинвест-Холд ЕООД е ориентирана към достигането на висока конкурентноспособност при реализирането на възложените проекти както в страната, така и в чужбина.

 

Персоналът, зает във фирмата притежава необходимите квалификации, образование и компетенции, за изпълнение на техническата нормативна уредба, работни проекти и спазване на изискванията за безпопасност и здраве на труда.

 Мегаинвест Холд ЕООД

 

Мегаинвест Холд ЕООД

 

Контакти

МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД

Град Дупница, Община Дупница, ул. Самоковско шосе № 38
Телефон: 070151209

Галерия

Още Строителни фирми в Град Дупница

КОЛОР ООД

КОЛОР ООД, Дупница

Колор ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Стреми се да отговори на тър

Регистър на строителството

М Джи Комерс ЕООД, Дупница

М Джи Комерс ЕООД е съвременна, пазарно ориентирана компания със седалище и адрес на управление град Дупница, ул. Княз Александър Батенберг №28. Фирмата е един от лидерите на пазара с традици

Още Строителни фирми в Община Дупница

КОЛОР ООД

КОЛОР ООД, Дупница

Колор ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Стреми се да отговори на тър

Регистър на строителството

М Джи Комерс ЕООД, Дупница

М Джи Комерс ЕООД е съвременна, пазарно ориентирана компания със седалище и адрес на управление град Дупница, ул. Княз Александър Батенберг №28. Фирмата е един от лидерите на пазара с традици