Регистър на строителството

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Град Варна - Ресурс

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Ресурс

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Дружеството притежава модерна материално - техническа и производствена база, обсужваща цялостния процес на  строителните дейности, което позволява изпълнението на големи инфраструктурни проекти :

 

 

Асфалтова база за производство на асфалтови смеси.

 

Бетонов възел за производство на бетон и бетонови изделия.

 

Механизация и автотранспорт.

 

Строителна и пътна лаборатория - извършва изпитвания на   фракции за асфалтобетони, бетони, битуми, асфалтобетонови смеси, втърдени бетони, земни конструкции, пясъци, проби от готов асфалтов пласт. 

 

Лабораторията разполага с оборудване отговарящо на новите изисквания и стандарти.

 

Кариера за добив на трошен камък за асфалтобетон и пътни настилки, притежаваща Сертификат за производствен контрол.

 

Голямото разнообразие от фракции е възможно благодарение на използваната мобилна трошачка - Lokotract LT 110S и мобилно сито - Lokotract ST352. 

 

Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития.

 

 

Контакти

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Град Варна, Община Варна, ул. Ал. Дякович № 31
Телефон: 052662022

Галерия

Още Строителни фирми в Община Варна

Бул-Марк ООД

Бул-Марк ООД, Варна

Бул - Марк ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с дългогодишен опит в изграждането, ремонта, реконструкцията и модернизацията на електроенергийни обекти на сгради и съоръжения с пром

Ригелс ООД

Ригелс ООД, Варна

Ригелс ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, един от лидер на пазара с традиции в сферата на строителството. Фирмата е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.

Ива 95 ЕООД

Ива 95 ЕООД, Варна

Ива 95 ЕООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, учредена през 1995 год. със седалище и адрес на управление град Варна, ул. Баба Рада №8. Фирмата е един от лидерите на пазара с традиции в сфер

Илекс Инженеринг ЕООД

Илекс Инженеринг ЕООД, Варна

Илекс Инженеринг ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, специалзирана в областта на строителния бизнес, натрупала богат опит, утвърдила и наложила се с име на надежден

Каси Аутомейшън ООД

Каси Аутомейшън ООД, Варна

КАСИ Аутомейшън ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания. Доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за к

Дамян Йорданов ЕООД

Дамян Йорданов ЕООД, Варна

Дамян Йорданов ЕООД е съвременна, пазарно ориентира компания, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа. Фирмата е един от лидер на пазара с традиции в сфе