Регистър на строителството

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД, Град Козлодуй

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД
Информация

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД е основано през 1969 година за изграждането на АЕЦ Козлодуй като Строително управление към СО Промишлено строителство София.  

 

Обособено като самостоятелна Държавна фирма през 1991 година.

 

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД е специализирано дружество, извършващо строително - монтажни дейности.

 

Занимава се с проектиране, изпълнение и ремонт на жилищни, промишлени и други сгради, строителни съоръжения, производство на стоманобетонови, метални и други конструкции.

 

Извършва услуги със строителна техника и автотранспорт, търговия в страната и чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, международни превози на товари с автомобили и спедиторска дейност.

 

Дружеството разполага със собствена материално - техническа база, която задоволява нуждите на дружеството и извършва комплексни услуги на клиенти и включва :

 

  • Бетонов завод, произвеждащ бетонови разтвори по марки и класове
  • Варово стопанство
  • Корпус за специални метални конструкции и арматурни изделия, който заготвя и монтира арматурни изделия и метални конструкции
  • Виброполигон, произвеждащ виброелементи /панели, капаци, бордюри/, гаражни клетки
  • Собствено оборудване, машини и технически съоръжения, собствен транспорт
  • Акредитирана строителна лаборатория за изпитване на строителни материали, строителни разтвори и бетон, почви.


Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани специалисти и работници, управленчески, инженерно-технически и изпълнителски персонал.

 

През 45-годишната си история дружеството се наложи и утвърди като лидер в строителния бранш, като лоялен и коректен партньор.

 

В годините на усилено изграждане на 6-те енерго блока на АЕЦ Козлодуй, дружеството е Главен изпълнител на обекта и изпълнител на основните видове СМР, в по - голяма степен уникални за строителството като обем и технологи, през което време работещите натрупаха богат опит.

 

Висококачествената и в срок изпълнявана работа по изграждане на АЕЦ е основание за проявен интерес и в последствие изпълнени съвместни проекти с много фирми.

 

След въвеждане на VІ-ти блок в експлоатация, дружеството пренасочва усилията си към разширяване обхвата на извършваните дейности.

 

Контакти

Хотел Атлантик

Град Козлодуй, Община Козлодуй, кв.Симеоново ул.19-та 2
Телефон: 097381201

Галерия

Още Строителни фирми в Община Козлодуй

Роад камп ЕООД

Роад камп ЕООД, Козлодуй

"Роад камп" ЕООД е дружество, вписано в Централен професионален регистър на строителя, член на Камара на строителите в България и дружество, притежаващо Лиценз на Общността за извършване на между