Регистър на строителството

ЕН АР Консулт ЕООД, Град Хасково

архитект панайотова

архитект панайотова, архитект панайотова хасково, добър архитект хасково, ен ар консулт, ен ар консулт еоод, ен ар консулт еоод хасково, енергийна ефективност хасково, консултанстските услуги хасково, консултантски услуги за ветрогенератори, консултантски услуги за вик, консултантски услуги за водни електроцентрали, консултантски услуги пътно строителство, консултантски услуги тунелно строителство, консултации в областта на проектирането, координатор по безоконсулт и здраве хасково, лицензирани консултантски услуги хасково, препоръчан архитект хасково, препоръчана консултантска фирма хасково, препоръчана фирма за консултанстски услуги, стоителен консултант хасково, строително инвестиционен консултант хасково, фирма за консултанстски услуги хасково, фирма за строителен надзор хасково

ЕН АР Консулт ЕООД
Информация

Информация

ЕН АР Консулт ЕООД - Консултантски услуги

 

ЕН АР Консулт ЕООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, един от лидер на пазара с традиции в сферата на консултанстските услуги. Фирмата е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша. Наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа.

 

Учредена през 2006 год. със седалище и адрес на управление град Хасково. Специализирана с обхват на дейност консултански услуги по смисъла на Закона за устройство на територията в проектирането и строителството, включително дейност по изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти, координация на строителният процес до въвеждане на строежите в експлоатация.

 

Компанията е лицензирана да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и /или упражнява строителен надзор с Лиценз № 000526/12.10.2006 година от Министърът на регионалното развитие и благоустройство на основание чл. 166 ал. 2 от ЗУТ.

 

ЕН АР Консулт ЕООД е член на Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти, както и на Международната федерация на инженерите - консултанти и Европейската федерация на консултантските асоциации.

 

ЕН АР Консулт ЕООД - Консултантски услугиАрх. Панайотова е и член на Управителния съвет на БААИК.

 

ЕН АР Консулт успява да оптимизира професионалния опит на мениджмънта и квалификацията на своите служители, заемайки лидерска позиция в региона.

 

Компанията се разраства и разширява кръга на обектите, за които предоставя консултантски услуги и осигурява заетост на голям брой специалисти в сферата на строителството. Фирмата разполага с офиси в градовете София, Пловдив, Бургас, Русе, Ямбол и Хасково.

 

ЕН АР Консулт се ръководи от Итегрирана система за управление на качеството, насочена към удовлетворяване на пазарното търсене и задоволяване на потребностите на клиентите. Приоритети в работа на дружеството са осигуряване на безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и OHSAS 18001.


ЕН АР Консулт ЕООД се е наложила с доброто име, което е изградено от професионалната работа на хората, които стоят зад това име. Ето защо залага на екип от мотивирани хора с креативно мислене, което успешно помага да се утвърди на българския пазар, като коректен и предпочитан партньор.

 

Експертният екип предоставя компетентно сътрудничество и консултантски услуги за проекти от следните сектори:

 

  • Транспортна инфраструктура - пътно, железопътно и тунелно строителство;

 

  • Води и Околна среда - Водопроводи и канализация, Пречиствателни станции, Депа за отпадъци;

 

  • Гражданско строителство - Жилищни, промишлени, административни сгради и съоръжения;

 

  • Възобновяеми източници на енергия - Фотоволтаични централи, Водни електроцентрали, Ветрогенератори.


ЕН АР Консулт ЕООД работи на високо професионално ниво, с точност и коректност на базата на взаймно уважение в отношенията със своите клиенти и партньори.

 

Компанията се представлява от Арх. Панайотова в качеството на Управител.

 

ЕН АР Консулт ЕООД - Консултантски услуги на най-високо ниво!

Контакти

Вила Диамант

Телефон: 038666920
GSM: 0885399814
Интернет сайт: www.enarconsult.com

Галерия

ЕН АР Консулт ЕООД
ЕН АР Консулт ЕООД
ЕН АР Консулт ЕООД
ЕН АР Консулт ЕООД
ЕН АР Консулт ЕООД
ЕН АР Консулт ЕООД
ЕН АР Консулт ЕООД
ЕН АР Консулт ЕООД
ЕН АР Консулт ЕООД

Още Строителни фирми в Град Хасково

Регистър на строителството

Волтекс ЕООД, Хасково

Фирма Волтекс ЕООД развива своята дейност в сферата на производството и монтажа на огради от железобетон. Седалището на фирмата разполага със собствена производствена база в село Конуш ,гр.Х

НАР ООД

НАР ООД, Момчилград

НАР ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Натрупала богат опит, утвърдила и налож

Регистър на строителството

АВСД ИНЖЕНЕРИНГ ООД, Хасково

АВСД Инженеринг ООД е фирма със седалище град Хасково. Развива своята дейност в областта на инженеринга. Извършва геоложки проучвания и сондажни работи за рудни и нерудни поле

Регистър на строителството

АНИКО, Хасково

АНИКО ЕООД е фирма със седалище град Хасково, бул. Георги С. Раковски № 1. Развива своята дейност в областта на строителството. Занимава се със строителство, ремонт и поддърж

Още Строителни фирми в Община Хасково

Регистър на строителството

Волтекс ЕООД, Хасково

Фирма Волтекс ЕООД развива своята дейност в сферата на производството и монтажа на огради от железобетон. Седалището на фирмата разполага със собствена производствена база в село Конуш ,гр.Х

НАР ООД

НАР ООД, Момчилград

НАР ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Натрупала богат опит, утвърдила и налож