Регистър на строителството

ВиК ООД - Кърджали

вик кърджали

вик кърджали, вик мрежи и съоръжения кърджали, вик оод кърджали, водопроводни и канализационни услуги кърджали, водоснабдяване и канализация кърджали, водоснабдяване кърджали, експлоатация на вик системи кърджали, експлоатация на водоснабдителни мрежи кърджали, експлоатация на канализационни мрежи кърджали, експлоатация на язовири кърджали, изграждане на вик мрежи и съоръжения кърджали, канализационна система кърджали, лабораторни анализи кърджали, поддръжка на вик мрежи и съоръжения кърджали, поддържане на вик системи кърджали, пречистване на битови отпадни води кърджали, пречистване на питейни и отпадни води кърджали, пречиствателната станция кърджали

ВиК ООД - Кърджали
Информация

ВиК ООД Кърджали

 

Водоснабдяване и Канализация ООД, гр. Кърджали е учередено през 1959 год. след административната реформа, посредством която са създадени 27 окръга, а към всеки от тях Окръжни дирекции за водоснабдяване и канализация.

 

През 1961 год. окръжните дирекции прерастват в Държавни Предприятия Водоснабдяване и канализация - клонове на СД ВиК София.

 

Развитието на водоснабдяването в Кърджали се обуславя от природните и демографски дадености - район беден на подземни води, но с голем брой населени места, пръснати по махали из планината с основни водоизточници местните чешми, по-малко кладенци, и най-разпространените вриз-чешми.

 

В периода 1925 / 1970 год. са изграждани предимно гравитачни водопроводи. Поставено е и началото на централното водоснабдяване с помпени станции в градовете Кърджали, Момчилград, Ардино и Крумовград.

 

Посредством изграденето на язовир Боровица заедно с пречиствателна станция за питейниа вода след 1980 год. е решено водоснабдяването на общините Кърджали, Момчилград и Черноочене.

 

С разпадането на окръзите през 1987 година, като основна административно - стопанска единица и създаването на областите с Указ 56 от 1989 година се създават общински предприятия по ВиК.

 

През 1997 год. Окръжният съд в Кърджали вписва в търговския регистър ВиК ООД, със седалище Кърджали и предмет на дейност - водоснабдяване, канализация и пречистване на водите.

 

Предметът на дейност на дружеството включва водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води, експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, водопроводни и канализационни услуги, инженерингова дейност, включваща проучване, проектиране, изграждане на ВиК мрежи и съоръжения, лабораторни анализи на питейни и отпадъчни води, експлоатация на водоснабдителни язовири.

 

ВиК ООД - Кърджали е дружество с 51% държавно участие и 49% - собственост на общините Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград, Ардино, Джебел и Черноочене.

 

Водното дружество поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителните и канализационните мрежи, системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на област Кърджали.

 

Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти с богат опит обслужващи системата на водоснабдяване и канализация, осигуряващи питейна вода и пречистване на отпадните води за цялото население в Кърджалийския регион.

 

Всички работните станции и ключовото оборудване позволяват отдалечен достъп и моментална намеса при възникване на критични ситуации.

 

През последните няколко години дружеството реализира множество мерки и проекти насочени предимно към подобряване на отчетността и по - доброто обслужването на клиентите.

 

Контакти

ВиК ООД - Кърджали

Град Кърджали, Община Кърджали, бул. България 88
Телефон: 036165201, 036165202
Факс: 036164655
Интернет сайт: vik-kardzhali.com

Галерия

Още Строителни фирми в Град Кърджали

Джамбазлар 2014 ЕООД

Джамбазлар 2014 ЕООД, Кърджали

Джамбазлар 2014 ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания. Доказано име, едно от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени

Регистър на строителството

УСТРА БЕТОН ООД, Кърджали

УСТРА БЕТОН ООД е регистрирано през 2004 година със седалище град Кърджали. Развива своята дейност в областите на стоителството и транспорта. Фирмата произвежда плътен добавъчен материал, бетон и

Регистър на строителството

ТЮРЕС - КОНСУЛТ ЕООД, Кърджали

Тюрес - Консулт ЕООД е фирма със седалище град Кърджали. Рзавива своята дейност в областта на строителството. Занимава се със строителен надзор, геодезични проучвания и инвест

Регистър на строителството

ОДЕМА - БЪЛГАРИЯ OOД, Кърджали

Одема - България ООД е фирма със седалище град Кърджали. Развива своята дейност в различни области : Архитектура и строителство. Бизнес и консултантски услуги. Търговия.&n