Регистър на строителството

ВИДАПЪТСТРОЙ АД, Град Видин

ВИДАПЪТСТРОЙ АД
Информация

ВИДАПЪТСТРОЙ АД

Видапътстрой EАД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление град Видин. Регистрирано през 1993 година под името Вида - Пътстрой  ЕООД, което през годините претърпява промени.

 

През 2004 година е преобразувано във Видапътстрой EАД чрез изкупуване на всички поименни акции от Холдингово дружество Пътища и то става едноличен собственик на капитала.

 

През 2007 година дружеството се влива в Пътно поддържане Видин ЕООД, като е вписан нов едноличен собственик на Видапътстрой EАД – Акционерно дружество Пътища и магистрали АД.

 

Извършва строителство, ремонт и поддържне на пътища и пътни съоръжения. Извършва строителство, ремонт и поддържне на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всички видове строителни инертни материали и изделия от тях.

 

Занимава се с научно - изследователска, проучвателна, проектантска, инвеститорска, инженерингова, търговска и спедиторска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна техника, превоз на пътници и товари, посредническа, лизингова и маркетингова дeйност.

 

Видапътстрой ЕАД има сключен договор за текущ ремонт и поддържка, както и зимно поддържане на пътищата от Държавната пътна мрежа на територията на Областно пътно управление - Видин с дължина 260 километра в Район Белоградчик.

 

За извъряване на дейността си Видапътстрой ЕАД разполага със собствени производствени бази, включващи :

 

Кариера в село Гранитово за производство на инертни материали, където се добива ломен камък – варовик, който се претрошава на фракции.

 

Асфалтова база в село Слана бара за производство на асфалтобетонови смеси с производителност 80 - 100 тона на час. Произвеждат се плътна асфалтова смес, неплътна - биндер асфалтова смес, битумоминерална асфалтова смес.

 

Видапътстрой разполага с петдесет пътностроителни машини и девет леки автомобила. За превоз на машините се използват влекачи с ремаркета до двадесет тона.

 

Машинният парк на дружеството включва машини, съоръжения и оборудване необходими за добро и качествено изпълнение на възложените обекти.

 

Към специализираната механизация се включват различни по вид и марка грейдери, багери, товарачи булдозери, валяци, асфалторазтилачи, пътни фрези, самосвали и бордови коли.

 

Видапътстрой притежава и собствен сервиз, където се извършват прегледи, поддръжка и ремонт на цялата налична техника.

 

Ръководния персонал на дружеството е с доказан опит и притежава необходимото инженерно - техническо образование и трудов стаж и голям опит в областта на строителството. 


Контакти

Хотел Стражица

Град Видин, Община Видин, ул. Резвая 9
Телефон: 094605270

Галерия

Още Строителни фирми в Град Видин

Регистър на строителството

ТАШЕВ КОМЕРС ЕООД, Видин

Фирма Ташев Комерс ЕООД е специализрана в областта на продажбата и монтажа на климатици, врати, котли, щори и ел. инсталации. Услугите, които предлага и осъществява дружеството, са ви

Регистър на строителството

РАМОНА ФЛОРИНГ, Видин

Рамона Флоринг ЕООД е основана през 2007 година със седалище град Видин. Дружеството е наследник на Рамона Инженеринг, създадена през 1997 година в град София и Ramona Coverall, фирма съществ

Още Строителни фирми в Община Видин

Регистър на строителството

УНИВЕРСАЛ - Ж ЕООД, Видин

Универсал - Ж ЕООД е основана през 1996 година със седалище град Видин. Управител и собственик на фирмата е инж. Жоро Василев. Универсал - Ж ЕООД е фирмата с дългогодишен опит в изгражда

Регистър на строителството

ТАШЕВ КОМЕРС ЕООД, Видин

Фирма Ташев Комерс ЕООД е специализрана в областта на продажбата и монтажа на климатици, врати, котли, щори и ел. инсталации. Услугите, които предлага и осъществява дружеството, са ви

Регистър на строителството

РАМОНА ФЛОРИНГ, Видин

Рамона Флоринг ЕООД е основана през 2007 година със седалище град Видин. Дружеството е наследник на Рамона Инженеринг, създадена през 1997 година в град София и Ramona Coverall, фирма съществ

Регистър на строителството

ВИДАПЪТСТРОЙ АД, Видин

Видапътстрой EАД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление град Видин. Регистрирано през 1993 година под името Вида - Пътстрой ЕООД, което през годините претърпява промени.