Регистър на строителството

АСАРЕЛ - РЕМОНТ ООД, Град Панагюрище

АСАРЕЛ - РЕМОНТ ООД
Информация

АСАРЕЛ - РЕМОНТ ООД

 

АСАРЕЛ - РЕМОНТ ООД е фирма с дългогодишна история. Води своето начало преди повече от петдесет години, с изграждането и откриването на МОК Медет през 1964 година.

 

Създадени са цехове, осигуряващи ремонт на минното оборудване и снабдяване на предприятието с необходимите резервни части.

 

Асарел - Ремонт ООД е ремонтно предприятие, специализирано за ремонт и реконструкция на фабрично и руднично оборудване за рудодобивната промишленост.

 

Разположено на площадка Медет в района на село Панагюрски колонии. Предприятието се намира по средата на пътя Златица - Панагюрище.

 

С пускане в експлоатация през 1989 година на новосъздадения миннообогатителен комплекс Асарел - Медет, ремонтно - възстановителните цехове са оборудвани с нови машини и технологии, отговарящи на съвременните условия и изисквания.


След приватизация през 1999 година на Асарел - Медет АД, ремонтните дейности се обособяват в самостоятелни търговски дружества.

 

През 2006 година са направени значителни инвестиции за модернизирането на основните цехове, административната сграда, основното техническо оборудване, за иновация на технологиите и много други дейности.


Днес в Асарел - Ремонт ООД работят над сто и двадесет души, висококвалифицирани и добре обучени специалисти и работници.

 

АСАРЕЛ - РЕМОНТ ООД

 

АСАРЕЛ - РЕМОНТ ООД е фирма с дългогодишна история. Води своето начало преди повече от петдесет години, с изграждането и откриването на МОК Медет през 1964 година.

 

Създадени са цехове, осигуряващи ремонт на минното оборудване и снабдяване на предприятието с необходимите резервни части.

 

Асарел - Ремонт ООД е ремонтно предприятие, специализирано за ремонт и реконструкция на фабрично и руднично оборудване за рудодобивната промишленост.

 

Разположено на площадка Медет в района на село Панагюрски колонии. Предприятието се намира по средата на пътя Златица - Панагюрище.

 

С пускане в експлоатация през 1989 година на новосъздадения миннообогатителен комплекс Асарел - Медет, ремонтно - възстановителните цехове са оборудвани с нови машини и технологии, отговарящи на съвременните условия и изисквания.


След приватизация през 1999 година на Асарел - Медет АД, ремонтните дейности се обособяват в самостоятелни търговски дружества.

 

През 2006 година са направени значителни инвестиции за модернизирането на основните цехове, административната сграда, основното техническо оборудване, за иновация на технологиите и много други дейности.


Днес в Асарел - Ремонт ООД работят над сто и двадесет души, висококвалифицирани и добре обучени специалисти и работници.

 

Контакти

Къща Гергана

Град Панагюрище, Община Панагюрище, ул. Христо Ботев 75
Телефон: 034448365

Галерия

Още Строителни фирми в Община Панагюрище