Регистър на строителството

аргобилдинг еоод | Регистър на строителството

аргобилдинг еоод | Регистър на строителството

Строителни фирми 1-9 от 58
Регистър на строителството

Картил-25 ЕООД, Вълкович

Картил - 25 ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания със седалище и адрес на управление село Вълкович, община Джебел. Фирмата е един от лидерите на пазара с традиции в сфер

Регистър на строителството

Креон Ис ЕООД, София

Креон Ис ЕООД е дъщерното дружество на Ангкор Травел ЕООД и е едно от водещите в областта на строителния бизнес, специализирано в комплексно предлагане на строителни услуги и ремонтни дейности.  

Регистър на строителството

Ремонт П Строй ЕООД, Самоков

Ремонт П Строй ЕООД е българска компания, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа. Фирмата е един от лидер на пазара с традиции в сферата на строителство

Ива 95 ЕООД

Ива 95 ЕООД, Варна

Ива 95 ЕООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, учредена през 1995 год. със седалище и адрес на управление град Варна, ул. Баба Рада №8. Фирмата е един от лидерите на пазара с традиции в сфер

Роад камп ЕООД

Роад камп ЕООД, Козлодуй

"Роад камп" ЕООД е дружество, вписано в Централен професионален регистър на строителя, член на Камара на строителите в България и дружество, притежаващо Лиценз на Общността за извършване на между