Регистър на строителството

ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев, Град София - Дейност

доставка на мълниезащитни и заземителни уредби

доставка на мълниезащитни и заземителни уредби, евро инженеринг, евро инженеринг варна, евро инженеринг пловдив, евро инженеринг софия, ет евро инженеринг христомир николаев, заземителни уредби от конвенционален тип, монтаж на мълниезащитни и заземителни уредби, мълниезащитни и заземителни уредби, мълниезащитни уредби от конвенционален тип, проектиране на заземителни уредби, проектиране на мълниезащитни уредби, пълен инженеринг на заземителни уредби, пълен инженеринг на мълниезащитни уредби, сервиз на заземителни уредби, сервиз на мълниезащитни и заземителни уредби, сервиз на мълниезащитни уредби, фирма за контрол на електрически мрежи, фирма за контрол на електрически подстанции, фирма за контрол на електропроводи, фирма за монтаж на заземителни уредби, фирма за монтаж на мълниезащитни уредби, фирма за мълниезащитни и заземителни уредби, фирма за проектиране на заземителни уредби, фирма за проектиране на мълниезащитни уредби, фирма за сервиз на заземителни уредби

ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев
Дейност

Благодарение на богатия си опит и професионално отношение към клиенти и партньори, ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев се наложи и утвърди, като един от лидерите в строителния бранш, с изградено име на уважаван, доверен и предпочитан партньор.

 

Обхватът на дейност включва проектиране, доставка, изграждане и сервиз на:

 

МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ


мълниеприемници с изпреварващо действие - за защита на широкоплощни обекти с общо и специално предназначение: хипермаркети, палати, зали, халета, гари /авто-, аеро-, морски и ж. п./, атракционни съоръжения с прилежащите към тях паркинги, писти, плажове, игрища /за голф и други видове спорт/, и т. н.;
конвенционални /тип “Фарадеев кафез” и с “Франклинов прът”/ – за защита на всякакви по вид, размери и предназначение сгради, външни съоръжeния, открито разположени обекти и елементи от електропреносни и съобщителни линии;
комбинирани;


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ (Rz ≤ 0,5 Ώ) - за защита на електронна, компютърна и друга офисна техника /за интернет и други комуникации, кабелна телевизия, видеонаблюдение и контрол на достъпа, пожароизвестяване и пожарогасене и т. н./;


НЕСТАНДАРТНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ /ОГНИЩА/ (при работа в скалисти райони с помощта на съвременни материали и технически средства) – за заземяване на съоръжения и апаратни средства за управление от преносната електрическа мрежа, телефонните съобщителни, радиорелейните и високочестотните линии. Фирмата притежава необходимите транспортни средства и оборудване за работа във високопланински и труднодостъпни терени;


СИСТЕМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ И ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА ОТ АТМОСФЕРНИ И КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ (ТОКОВИ УДАРИ)


КОНТРОЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ И ПОДСТАНЦИИ (ВИСОКО, СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ)

 

Доставка, монтаж и сервиз на:


МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С РЕАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ ОТ ТИПА E.S.E.:

 

36 μs - S-AS,
45 μs - S- DAS,
68 μs – S-A,
75 μs - S-DA

 

КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНИ И КОМУТАЦИОННИ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ - ПРОТЕКТОРИ И ПРОТЕКТОРНИ ГРУПИ (SURGEPROTECTORS) – над 20 вида


КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ДЕТАЙЛИ И ДРУГИ МОНТАЖНИ И ТОКОПРОВОДНИ МАТЕРИАЛИ


ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НАТОКОПРОВОДЯЩИ ЦИМЕНТИ - ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТТА НА ПОЧВАТА ПРИ МОНТАЖА НА ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ


НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТО-КОНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗЦИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ И СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНИ И КОМУТАЦИОННИ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ


Забележка: При проектирането, изграждането и сервиза както на мълниезащитните и заземителните уредби, така и на системите за защита от токови удари, атмосферни и комутационни пренапрежения, се отчитат изискванията наНаредба № 8 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 2004 г., българския стандарт EN 61643-1, германския стандарт VDE 0185 – DIN57 185, френско- испанския стандарт NF C17-102/ 1995 г., стандартите на ЕС /NFPA 780, IEC 61443-1, IEC 61643-1, IEC 62305-1 ÷ 4 и др./, БДС EN 62305 – 1 ÷ 4:2006 /за сега само с препоръчителен характер/ и останалата нормативна уредба в страната ни, свързана с проблемите на мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Контакти

ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев

Град София, Община Столична, бул. Цариградско шосе 131 / 7-ми км /, ATM Център, офиси 405 и 406
GSM: 0886607809, 0886897745
Интернет сайт: euroengineeringbg.com

Галерия

ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев
ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев
ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев
ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев
ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев
ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев
ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев
ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев
ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев
ЕТ Евро Инженеринг - Христомир Николаев

Още Строителни фирми в Община Столична

Богев Транс ООД

Богев Транс ООД, София

Богев Транс ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с богат опит в областта на строителния бизнес, предлагаща иновации и качествени решения. От съдадаването си до днес се стрем

Дел - Мур ЕООД

Дел - Мур ЕООД, София

Дел - Мур ЕООД е водеща българска компания, с дългогодишен опит в сферата на строителната индустрия, предлагаща качествени строителни решения. Специализирана в областта на строителния бизнес, ут

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД, София

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД е компания с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на строителната индустрия, предлагаща иновации за качествени строителни решения. Утвър

Оикос - БГ ЕООД

Оикос - БГ ЕООД, София

Оикос - БГ EООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, една от водещите на пазара с над 30-годишен опит и традиции в областта на строителната индустрия, предлагаща интериорни и екстериорни решени

Булкран ООД

Булкран ООД, София

Булкран ООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара в строителния сектор в България. Специализирана с обхват на дейност отдаване под наем на автокранове, монтаж и демонтаж на кул

Геокад - 93 ЕООД

Геокад - 93 ЕООД, София

ГЕОКАД - 93 ЕООД е основана през 1993 година със седалище град София, ул. Отец Паисий № 96, вх. 1, ет. 1, офис 1. Основател и управител на фирмата е инж. Златан Златанов. &nbs